حسین جلیلی بال، تجارت از مولفه‌هایی است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تعریف می‌کند، زیرا با واردات کالا هر کشور نیاز داخلی خود را تامین کرده و با صادرات محصولات تولیدی، در بازارهای بین‌المللی جایگاهی را برای خود به دست می‌آورد که به بهبود اقتصادی می‌انجامد.

منطقه اوراسیا بازار بکر برای تجارت

مهدی آزادواری، رییس مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا درخصوص منطقه اوراسیا به خبرنگار ما گفت: منطقه اوراسیا،بازاری بکر برای تجارت،تجّار و بازرگانان ایرانی به حساب می آید.در منطقه اوراسیا،اتّحادیه اقتصادی دارا است که در حال حاضر ۵ کشور عضو این اتّحادیه می باشند که در آینده امید است تعداد آنان افزایش یابد.علیرغم اینکه تعداد آنان قرار است افزایش یابد،می توان بسیاری از فعالیت های اقتصادی را انجام داد و فرصت های بسیار زیادی در حوضه تجارت برای ایران به ارمغان آورد.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال در حوضه صادرات،منطقه اوراسیا بازار بسیار خوبی برای ایران دارد که میتواند بازار ایران را تقویت کند.در حال حاضر در دو سال اخیر،بازار خودرو سازی چین توانسته است به بیش از ۴۰ درصد،بازار خودرو روسیه را به خود اختصاص دهد.با این اوضاع بازار صادراتی ایران بسیار می تواند در روسیه فعال باشد.

مهدی آزادواری در ادامه افزود: در کشور های دیگر،صادرات و واردات می تواند تعامل بسیار سازنده ای را داشته باشند و از این فرصت پیش آمده بتوانند استفاده های بهینه را انجام دهند.حتّی به عنوان یک خواب اقتصادی و تجاری،منطقه اوراسیا میتواند بازوی اجرایی خوبی برای ایران و بهبود و تقویت اوضاع اقتصادی ایران در حوزه تجاری و بازرگانی،در ارتباط با تعامل تجاری با سایر کشور های دنیا باشد که این فرصت را نباید از دست داد.

ارتقای دانش تجار

رییس مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا گفت: لازمه مهم،داشتن دانش و ارتقای سطح دانش تجّار و بازرگانان ما است که بایستی این را داشته باشند و سرعت عمل انجام درست فعالیت های تجاری و استفاده بکر از فرصت های حوزه های صنعتی،کشاورزی،معدنی و حوزه های انرژی و دیگر حوضه ها فراهم باشد. استفاده از بنادر ایران،استفاده از مناطق آزاد ایران،استفاده از ظرفیت های ایران بسیار میتواند کمک کند که کشور های دیگر را به سمت خود جذب کند و بتواند موضوع تجاری خود را تقویت دهد.

وی در پایان بیان کرد: ایران در حال حاضر میتواند کالاهای اساسی و استراژیک خود را همراه با برنامه ای خوب و یک استراتژی مناسب،از کشورهایی که در حوضه اوراسیا هستند،پوشش دهد و تامین کند و دیگر نیازی به کار های اساسی نداشته باشد.این لازمه یک استراتژی و راهبرد خوب است که بتواند تعادل بازار را در حوزه عرضه و تقاضا تامین و فراهم کند و دچار مشکل نشود.این موضوع در کشور های حوزه اوراسیا وجود دارد که،ایران بتواند به راحتی کالاهای مورد نیاز خود را فراهم کند.در کنار آن میتواند در حوزه های صادراتی،حوزه های نفت و انرژی،صنعتی و معدنی و موضاعات دیگر هم،موضوع صادرات خود را تقویت کند.در کنار این موضوع بهتر از همه این است که شرکای خارجی را در این شرایط پیدا کند و بتواند جذب سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشد و این اطمینان را به تجّار و بازرگانان منطقه اوراسیا دهد که ایران میتواند یک خواب خوبی برای حوزه های تجاری شود و همچنین،با توجه به مسیر شمال به جنوبی که اتّفاق می افتد،راه های تجاری و دسترسی های تجاری از ایران بسیار ترسیم میشود و این میتواند مزّیت دیگری برای تقویت حوزه های تجاری در ایران باشد.