رئیس‌جمهور ترکیه گفت: هیچ دینی سوزاندن غیرنظامیان بی‌گناه را در چادرهایشان مشروع نمی‌داند. جهان در حال تماشای وحشی‌گری یک بیمار، یک دیوانه، یک روان پریش و خون آشام خونخوار به نام نتانیاهو در پخش زنده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در نشست حزب عدالت و توسعه گفت: ای دولت آمریکا، این خون روی دست شما هم هست. ای سران کشورها و دولت‌های اروپا، شما در رفتار خون آشام اسرائیل شریک شده‌اید زیرا سکوت کرده‌اید.

اردوغان افزود: اسرائیل بشریت را در غزه کشت. از سوی دیگر اروپا ارزش‌های خود را کشت و تمام ارزش‌هایی را که آن را به وجود آورد زیر پا گذاشت. چه رسد به توقف نسل کشی.

او تاکید کرد: اگر نمی‌توانید جلوی نسل کشی را بگیرید، سازمان ملل چه فایده‌ای دارد؟ اگر سرنوشت جهان در دست پنج کشور باشد، این ساختمان‌ها چه فایده‌ای دارند؟ سازمان ملل حتی نمی تواند از کارکنان خود محافظت کند. روح سازمان ملل مرده است.

وی افزود: من باید چند کلمه به جهان اسلام بگویم، منتظر چه چیزی برای تصمیم گیری مشترک هستید؟ خداوند همه ما را در این مورد بازخواست خواهد کرد. هیچ کشوری امن نیست مگر اینکه اسرائیل تحت کنترل قوانین بین‌المللی باشد و خود را ملزم به قوانین بین‌المللی ببیند. این شامل ترکیه نیز می شود.

 اردوغان تصریح کرد: این نسل کشی، این وحشیگری، باید فوراً با اتحاد بشریت، قبل از اینکه نتانیاهو و شبکه قتل او کاملاً از کنترل خارج شوند، متوقف شود. از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، سه چهارم آنها فلسطین را به عنوان یک کشور می‌پذیرند. تصمیم مشترک ۱۴۷ کشور را نمی‌توان به هوس ۵ کشور واگذار کرد. ۱۴۷ بزرگتر از پنج است.

او تاکید کرد: جوان ها شروع کرده‌اند به اینکه ببینند صهیونیسم چه انحرافی بی قانونی است. امیدوارم این انقلاب، جهانی عاری از انحراف صهیونیستی را ایجاد کند. اسرائیل تلاش می‌کند بر دیوان عدالت و قضات فشار بیاورد. باید مانع اسرائیل برای نابودی آخرین ذره ایمان به تجلی عدالت شد.