برای حفظ ارزش پول ملی، نقدینگی باید کاهش پیدا کند و این امر نیاز به کوچک شدن دولت دارد. این کار سختی است. به این معنا تا زمانی که اقتصاد ایران به دولت وابستگی دارد و از تعامل سازنده با دنیا بهره‌مند نیست، توان بانک مرکزی جهت انجام آن کافی نخواهد بود، مگر اینکه در کنار تعامل سازنده با دنیا کارها به بخش خصوصی واگذار و دولت هم از میزان مداخلات خود در امر تولید بکاهد.

مونا ربیعیان/ تولید، مهار تورم و بازگشت ارزش پول ملی یک فرایند بلندمدت به حساب می‌آید که شاید برای حصول نتیجه نیاز به اصلاح قانون هم باشد. در کل تا زمانی که علمی و جدی به این قضیه نگاه نشود، به شکل یک آرزو باقی خواهد ماند.  

۶سال رشد اقتصادی نیاز است برای بازگرداند ارزش پول ملی

پيمان مولوى،دبير انجمن اقتصاددانان ايران درخصوص بازگرداند ارزش پول ملی به خبرنگار ما گفت: کاهش ارزش پول ملی از سال ۹۱ کلید خورد اگر بخواهیم به آن سال ها بازگردیم باید رشد اقتصادی بالای ۸درصد داشته باشیم و برای این اتفاق باید جلوی افزایش نقدینگی گرفته شود و از طرفی کسری بودجه نیز برطرف شود و حتی لغو تحریم ها و رفع عدم صادرات تجاری با خارج از کشور باید حل شود که این امر ۶ سال طول خواهد کشید و این ۶ سال باید ۸ درصد رشد نقدینگی داشته باشیم تاب ه اقتصاد سال ۹۱ برسیم. هیچ راه کوتاه مدتی برای بازگرداندن ارزش پول ملی وجود ندارد

حذف صفربرای زیبایی

وی درباره تاثیر حذف صفر بر اقتصاد کشور اظهارداشت: درخصوص حذف صفر باید بگوییم که حذف صفر باعث جلوگیری از تورم یا رشد ارزش پول ملی نمی شود بلکه این امر به نظر بنده فقط برای آرایش اسکناس ها است در غیر این صورت باید کارشناسان این امر ان-جا شده باشد چرا که تورم طی سال های گذشته متوسط ۲۲ در صد بوده است و این اتفاق تغییری روی اقتصاد کشور ندارد

پاک کردن صورت مسئله به جای حل مشکلات اقتصادی

دبير انجمن اقتصاددانان ايران درپایان درباره حل مشکلات مالی افزود: متاسقانه در کشور ما مسوولین عادت دارند صورت مسئله را پاک می کنند جای اینکه مسئله اقتصادی را حل نمایند. افزایش قدرت پول ملی ما بخشی بین المللی است اما نه آنقدر که آمدن بایدن به پول ملی ما ارزش دهد بخش عمده ارزش پول ملی ما به رشد اقتصادی بستگی دارد اما مسوولین ما متاسفانه به امور بین الملل این بحث را مرتبط می کنند.این  8 ردصد رشد اقتصادی نیازمند ۱۵۰ ملیارد دلار سرمایه گذاری است که در ۶ سال باید صورت گیرد تازه ارزش پول ملی ما به سال ۹۱ خواهد رسید.