افزایش نرخ بین بانکی با اعتراض بورسی ها روبرو خواهد شد .

در دوسال گذشته و با کاهش شدید درآمد‌های نفتی، تامین کسری بودجه دولت مساله مهمی برای دولت و موضوع اسفناکی برای ملت شد. موضوعی که سرمایه‌های آن‌ها را با حیله‌های مختلف و تبلیغات وسیع به بورس کشاند و راهی بازار‌های مختلفی کرد که مبادا راکد ماندن پول ها، ارزش مال و پس انداز مردم را پایین بیاورد.

کاهش نرخ سود بانکی در اوایل امسال به دلیل تحریک مردم برای سرمایه گذاری در بورس هر چند برای دولت جواب داد، اما بار تورمی به ملت وارد کرد که جای پای آن نه تنها در سفره و معیشت بلکه در رنگ زرد نگاه‌های افسرده مردم موج می‌زند. به هر حال علی رغم اینکه بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی را به دلیل اعتراضات سهامداران بورس رد می‌کند، اما خبر‌های رساندن نرخ بهره بین بانکی به ٢٠ درصد و افزایش سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها منجر به اعتراض بورسی‌ها و همینطور کارشناسان شده است. نرخ سود بانکی امسال چندین بار تغییر کرده است آخرین بار در ۲۴ تیر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را با افزایش مجدد به ۱۶ درصد رساند.

جذب نقدینگی با هر روشی

احسان ارکانی؛ نماینده مجلس درخصوص خبر افزایش نرخ سود بانکی به خبرنگار ما گفت» افزایش نرخ سود بانکی حتی به صورت بین بانکی می تواند باعث جذب نقدینگی سرگردان مردم به سمت بانک ها باشد. افزایش سود بین بانکی نیز امسال چند بار تغییر کرده به نظر اتفاق جدیدی نمی تواند باشد.

وی در ادامه افزود: اما این امر می تواند تا حد زیادی از پول هایی که روانه تولید و بازار سرمایه می شد جلوگیری می کند در صورتی که نمایندگان به دنبال این هستند که بورس دوباره جان بگیرد.

نمایندگان به دنبال سبز شدن چراغ بورس

این نمیانده درباره تصمیمات نمایندگان مجلس درخصوص سبز شدن چراغ بازار سرمایه نیز اظهارداشت: طرح معیشتی مجلس که به دلیل منابع مالی دولت توسط شورای نگهبان رد شد با تلاش نمیاندگان در خصوص اینکه این منابع از طریق واگذاری پالایش های دولتی و سهام بانک ها و شرکت های دولتی از طریق بازار سرمایه صورت گیرد باعث می شد تا بورس دوباره جان بگیرد و مثبت شود.

وی در پایان درباره تصمیمی که بانک مرکزی درخصوص سودهای بین بانکی گرفته است اظهار داشت: امیدوار هستیم بانک مرکزی اهداف مثبتی برای مردم در خصوص نرخ سود بانکی داشته باشد نه فقط اینکه نقدینگی رابه سمت بانک ها سوق دهد