حذف صفر از پول ملی سال 80 توسط احمدی نژاد مطرح شد که شرایط نامساعد اقتصادی و راهکاری برای پوشش افزایش تورم عنوان شده بود، ولی در نهایت با توجه به مهیا نبودن شرایط از جمله پیش آمدن بحران‌های ارزی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که موجب افزایش تورم شده بود به نتیجه نرسید.

پس از ۸ سال دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با روی کار آمدن دولت روحانی باز هم این طرح مطرح شد حتی زمانی که سیف ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت معتقد بود که تا فراهم شدن شرایط از جمله ثبات اقتصادی و تورم تک رقمی این کار اقدام پذیر نخواهد بود

پس از چهار سال اول ریاست دوره روحانی و در دوره ریاست جمهوری روحانی پس از تغییرریاست بانک مرکزی و روی کار آمدم همتی طرح حذف صفرهای پول ملی و تغییر ریال به تومان مطرح شد اما اینبار یک فرق اساسی داشت به گفته همتی این کار باعث می شود تا تورم موجود در بازار کنترل شود اما این راه نمی تواند تورم را کنترل کند با این حال هیت دولت این ط رح را تصویب کرد.

در شرایط کنونی ضرورت زیادی برای این سیاست وجود نداشت و البته اثر منفی هم ندارد. در مجموع بستگی به برداشت مردم دارد و این طرح  در خوشبینانه‌ترین حالت سیاست خنثایی خواهد بود.

حذف صفر از پول ملی کشور باید به همراه برخی اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادی پولی و مالی کشور باشد و این که بخواهیم فقط به اثرات روانی این اتفاق دلخوش کنیم هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد شاید در کوتاه مدت اثرگذار باشد و حتی تورم را کنترل کند اما به طور حتم پس از چند ماه دوباره به شرایط قبل بازخواهیم گشت و حتی امکان دارد شرایط بدتر شود.

در این میان می توان گفت که تعداد زیادی از کشورها عمدتا برای کنترل تورم و جلوگیری از سقوط ارزش پول دست به این اقدام زدند اما تعداد محدودی در این زمینه موفق بودند که آخرین آن ترکیه بود. این کشور همزمان با حذف صفر بلافاصله اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که مهمترین آن خروج دولت از تصدی‌گری و مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی بود به طوریکه اکنون دولت ترکیه کمترین نقش اجرایی را در اقتصاد دارد و فقط یک سیاست‌گذار است.

سیاست بازار در ایران مهمترین وجه آن قیمت ارز است باید دید آیا دولت اجازه می‌دهد بازار خود قیمت ارز را مشخص کند یا خیر.

در خصوص طرح صفر نیز دولت باید اول بعد روانی این طرح را در نظر گیرد و بعد این کار را انجام دهد تا اینکه بدون توجه به بحث روانی این طرح قطعا با شکست روبرو خواهد شد.