امروزه در دنیا صادرات محصولات یک کشور به کشورهای دیگر به عنوان یک امتیاز موفقیت آمیز برای اقتصاد آن کشور به شمار می رود چرا که باعث ارزآوری به کشور شده و ایجاد اشتغال می کند؛ به ویژه اینکه در کشوری چون کشور ما که وابسته به نفت است، صادرات آن هم از نوع غیرنفتی اهمیتی ویژه می یابد.

اقتصاد پویا/صادرات کالاها و خدمات هر کشور علاوه بر ارزآوری باعث رونق تولیدات داخلی نیز می شود و جایگاه خاصی را در اشتغالزایی و رونق کسب و کار و اقتصاد در کشور دارد.

با توجه به مشوق های صادراتی که برای صادرکنندگان در نظرگرفته شده صادرکنندگان علاقه ای به ادامه کار ندارند چرا که این مشوق ها هیچ هیجانی برای صادرکنندگان ندارد در این خصوص نیز مدیر طرح، برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران طرح های جایگزینی را مطرح کرد.

حمایت‌های صادراتی منطبق با شرایط روز اقتصادی تهیه شود

علی چاغروند، مدیر طرح، برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران به خبرنگار ما گفت: حمایت‌های صادراتی نباید تنها به حمایت‌های مالی معطوف شود، بلکه ضروری است تا حمایت‌هایی از جمله تسهیل تهاتر برای واردکنندگان و صادرکنندگان را در شرایط فعلی مورد توجه قرار دهیم.

او همچنین تاکید کرد که باید تدوین هر بسته حمایتی مطابق با مسایل روز باشد و اقتضائات هر مقطع از اقتصاد ایران را دربرگیرد.

مدیر طرح، برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران درخصوص مشوق های صادراتی نیز اظهار داشت: بحث حمایت از صادراتی که قرار بود برای صادر کنندگان در نظرگرفته شود که مبلغ بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد ریال که در جمع صادر کنندگان مبلغ ناچیزی است که برای صادرکننده هیچ هیجانی ایجاد نمی کند.

وی در ادامه افزود: درصورتی که این مبلغ در حال حاضر فقط ۵/۱ درصد آن محقق شده است درصورتی که درستورعمل دراین خصوص صادر شده است که با این وجود این دستور العمل فقط روی برگه مانده استو هیچ اشتیاقی برای انجام این دستورالعمل تاکنون دیده نشده است.

علی چاغروند درادامه درباره شرکت هایی که مشوق های صادراتی به آنها تعلق می گیرد نیز اظهارداشت: درصورتی که اعلام شده به ۲۰۰ شرکت اصلی صادر کننده که ۷۰ درصد صادرات ما را تامین می کنند این مشوق ها تعلق خواهد گرفت درصورتی که شرکت های کوچک در این میان بی بهره از این مشوق ها خواهند ماند. تکلیف آن صادرکنندگان چه خواهد شد؟

وی افزود: درشرایط فعلی صادر کننده نیاز به حمایت دارد برای این بهتر است به جای مشوق هایی که هیجان ایجاد نمی کند تهاتر و گشایش اقتصادی در نظر گرفته شود  

مدیر طرح، برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران درباره اهداف طرح های که به جای مشوق های صادراتی در نظر گرفته شود گفت: در اصل می توان گفت که بازار هدف در تقسیم بندی و اولویت بندی مشوق ها لحاظ شود چرا که برخی از کشورها تهاتر و برخی ها با معاف از ارزش افزود می توان صادر کننده را تشویق به صادرات کرد.

وی مثال هایی اظهارداشت: بطور مثال کشور هایی مانند عراق و افغانستان به دنبال تهاتر کالاها هستند می توانند این اجازه را به صادر کنندگان بدهند تا کالاهای مورد نیاز را تهاتر کنند و صادرات به کشورهای دیگر همانند هند و چین هم بسته تشویقی درنظر گرفته شود این بسته ها می تواند معافیت مالیاتی باشد که صادرکنندگان تشویق شوند.

علی چاغروند درادامه اظهار داشت: از طرفی اجازه دهند که ارتباط صادرکننده و وارد کننده بدون واسطه انجام شود تا خیال صادر کنند از لحاظ اجازه تهاتر راحت باشد

وی در پایان دلیل نقد خود از طرح مشوق های صادراتی را اینگونه باین کرد: این نقدها به دلیل این صورت گرفته است که تنها ۵/۱درصد از مشوق های صادراتی اجرایی شده و مابقی همچنان بلاتکلیف مانده است.