گرانی همچنان در بازار های کشور می تازد و هر روز وضعیت بدتر می شود، علیرغم وعده مسئولان برای گشایش اقتصادی و مهار گرانی ها اما اگر سری به مغازه های کلانشهر ها بزنید می بینید که هر روز توان خرید مردم کاهش می یابد، این وضعیت فشار مضاعفی بر خانواده های با معیشت متوسط و ضعیف وارد کرده است.

مونا ربیعیان/این وضعیت زندگی مردم را سخت تر از قبل کرده است و اما وقتی پای صحبت مسئولان می نشینیم، می گویند مردم باید به همیاری هم بروند، اصناف می گویند گران فروشی نمی کنیم این گرانی ها از کارخانه ها اعمال می شود، دولت، تحریم ها را مسبب گرانی ها می داند و منتقدان، دولت را عامل گرانی ها معرفی می کنند و هر چه به انتخابات نزدیک تر می شویم در کشاکش پیدا کردن مقصر گرانی ها این مردم هستند که با مشکلات بیشتری مواجه می شوند و گویا کسی توجهی به این موضوع ندارد.

فرهنگ سازی می تواند کمک عمده ای در عدم هجوم مردم نسبت به گرانی ها باشد

امیر واعظ آشتیانی، نماینده سابق مجلس در خصوص همکاری مردم برای کاهش قیمت ها به خبرنگار ما گفت: موضوع فرهنگ و آموزش کودکان است در کشورهای دیگر به کودکان خود از دوران مدرسه قوانین را آموزش می دهند و این آرام، آرام شکل می گیرد، مردم دنیا نسبت به هزینه زندگی خود درآمد دارند و این درآمد را برای بهتر زندگی کردن خرج می کنند اما در ایران درآمد مردم توسط دولت مردان با چالش رو به رو شده است

وی در ادامه ایران را با سایر کشورها مقایسه کرد و افزود: در دیگر کشورها بخش خصوصی هست که کالای اساسی مردم را تامین می کند ودولت ها هیچ دخالتی بر قیمت گذاری ها ندارند اما بر قیمت ها نظارت دارند اما در ایران دولت ها قیمت گذاری می کنند، اگر قیمت کالا یا محصولی گران شود مردم برای خرید استقبالی نشان نمی دهند و این باعث می شود تا آن شرکت با ضرر مواجه شود.

این نماینده سابق در ادامه مثالی برای اینکه مردم می توانند مقابل گرانی ها ایستادگی کنند زد و گفت: به طور مثال در پرتقال اعلام شد که قرار است که هزینه مکالمه افزایش پیدا کند مردم یک روز تمام مکالمه های خود را به حداکثر رساندن و این باعث شد تا آن اپراتور عقب نشینی کند و قیمت ها را افزایش ندهد این نیاز به فرهنگ دارد در کشورهای دیگر مردم همه با هم یک صدا هستند فقیر و غنی اگر کالایی گران شود خرید نمی کنند این یک دستی  باعث می شود که کالا گران نشود؛ اما در ایران عده ای استقبال می کنند.

تجربه نشان داده کالایی که در ایران گران می شود هیچگاه ارزان نمی شود

امیر واعظ آشتیانی از تجربه مردم نسبت به گرانی و عدم کاهش قیمت ها در این چند سال خیر گفت: البته تجریه نشان داده که اگر کالایی گران شود ارزان نمی شود این فکر مردم ما اشتباه است اگر استقبال از کالایی صورت نگیرد خواه نا خواه ارزان خواهد شد فرهنگ اتحاد ملی در این امر بسیار کارساز است، وقتی در مقابل گرانی ها مقاومت نشود کالاهای دیگر هم افزایش قیمت خواهند داشت و در این میان شاهد کمبود برخی کالاها خواهیم شد که هجوم مردم باعث شده است در این میان پای سودجویان و دلالان به بازارها باز می شود.

وی در ادامه افزود: باید سعی شود تا آگاهی مردم نسبت به عدم خرید کالای گران بیشتر شود توسط رسانه ملی فضای مجازی و حتی رسانه های مکتوب باید به مردم آموزش دهند تا مردم بدانند اگر مقابل گرانی ایستادگی کنند کالایی گران نخواهد شد .

اقتصاد دولتی باعث گرانی ها

این نماینده سابق دلیل افزایش ها ثابت ماندن این روند افزایشی اقتصادی دولتی دانست و افزود: البته اقتصاد ما به دلیل دولتی بودن و اینکخ دولت قیمت گذاری ها را انجام می دهد و بخش خصوصی نیست نسبت به سایر کشورها تمایز دارد

وی در ادامه افزود: بخش خصوصی در کشور ما تبدیل به رانتخواری، فرصت طلبی برخی ها شده است در صورتی که طبق قانونی بخشی از سرمایه های دولتی باید خصوصی شود از طرفی خصوصی ها نمی توانند کاری انجام دهند چرا که رقیب اصلی آنها دولت است و نمی تواند با دولت رقابت چندانی داشت .

امیر واعظ آشتیانی درخصوص اینکه بخش خصوصی در رقابت با دولت نمی تواند کاری را انجام دهد گفت: از طرفی وقتی دولت قصد می کند تا بخشی از کارهای خود را به بخش خصوصی واگذار کنند آن مجموعه یا کلا تعطیل سات یا درحال  نابودی که توسط مدیران دولتی به این وضع افتاده شده اند و در شرایط نامناسب به بخش خصوصی واگذار می شود در این صورت بخش خصوصی نمی تواند کارآیی برای آن شرکت داشته باشد مانند دشت مغان و دیگر شرکت های بزرگ که با واگذاری نابود شده اند

وی در پایان درخصوص کمک تعاونی ها به کاهش قیمت ها اظهارداشت: در دولت دنهم دهم برای مردم تعاونی در نظر گرفته شده بود و به صورت مقطعی این تعاونی ها خوب کار خود را آغاز کردند اما به مرور زمان فراموش شدند در صورتی که این تعاونی ها می توانند در شرایط فعلی باعث کنترل قیمت ها شوند.