تنظیم بازار و معیشت مردم اولویت مسوولین بوده و در این خصوص فعالیتی زیادی را نیز انجام داده اند اما در این مدت ما در اقتصاد شاهد اتفاقات ناگواری بوده ایم. به طور مثال کرونا که وارد کشور شد اقتصاد کشور را تعطیل کرد و این تعطیلی باعث شد تا هزاران نفر بیکار شوند و رشد بیکاری در کشور افزایش پیدا کند.

اقتصادسوخته یک کشور را یک روز و دو روز نمی شود ترمیم کرد اقتصاد سوخته ۵۰ سال طول می کشد تا ترمیم شود ؛ سال آینده اگر اتفاق خاصی رخ ندهد مانند رابطه با آمریکا اگر رخ دهد می تواند اقتصاد کشور را رو به مثبت بودن هدایت کند.

 وقتی حقوق کارگران را ۴۰ درصد و حقوق کارمندان دولت را ۳۰ در صد افزایش می دهیم توقع گرانی ۶۰ درصد محصولات تولیدی را داشته باشیم با این کار تورم را سال آینده بیشتر کرده ایم.نیاز های اولیه مردم با شعار تهیه نمی شود رفاه اجتماعی در حرف قشنگ است اما در واقعیت این رفاه وجود دارد هر وقت جلوی واردات قاچاق را گرفتیم می توانیم بگویم کمی به رفاه اجتماعی نزدیک می شویم.

و وقتی که دولت را همه می زنند یعنی دولت اشتباه راه را انتخاب کرده است و این راه اشتباه باعث شده تا مشکلات جامعه بیکاری؛ شکاف طبقاتی ؛ فروریختگی فرهنگی و مسائل حاشیه نشینی باید تعادل اقتصادی به وجود اید که این مشکلات برطرف شود چرا که در حال حاضر ۶۰ میلیون جامعه به کمک معیشتی نیاز دارند و ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند این به این معنی است که اقتصادی وجود ندارد اگر افتصاد یک کشور فعال و پویا باشد این همه مشکلات به وجود نمی آمد.

سال ۱۴۰۰ همانند سال ۹۹ خواهد بود تازه می توان گفت به دلیل انتخابات یک ۶ ماهی اقتصاد نخواهد داشت تا وقتی که رییس جمهور جدید بیاید اقتصاد کشور کساد خواهد بود و این یعنی مشکلات اجتماعی ادامه خواهد داشت بنابراین می توان گفت که ۱۴۰۰ با ۹۹ هیچ فرقی نخواهد داشت مگر اینکه رابطه ای با آمریکا صورت گیرد که این همه در ۶ ماه اول غیر ممکن خواهد بود اما میتوان امیدوار بود که سال آینده در  6 ماه دوم اقتصاد بهتری نسبت به سال ۹۹ داشته باشیم

  • نویسنده : حسین کریمی/ مدیرمسوول