وضعیت و شرایط کلان اقتصاد کشور را اگر متاثر از عملکرد دولت جاری و سیاستهای احتمالی دولت اینده مورد تحلیل قرار دهیم میتوان یافت که تحت تاثیر سیاستهای مالی با کسری بودجه در تراز عملیاتی با رقم بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن سر رسید اوراق سنوات گذشته و رشد فزاینده نقدینگی بیش از ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از سیاستهای پولی در تمام بازارها با وجود نزولی بودن قیمتها تحت شکل گیری انتظارات تورمی که با کاهش معاملات مواجه بوده در نیمه دوم سال تخلیه تورمی خواهیم داشت که نرخ تورم در سه سناریو که توسط مرکز امار ایران ارائه شده بین بازه ۴۲.۵ تا ۴۷.۵ خواهد بود میتواند یک چالش بزرگی در تمام بازارهای مالی ائم از بازار سرمایه و بازار پول ایجاد کند لذا این شرایط چگونه توسط دولت اینده با سیاستگذاری مدیریت خواهد شد فعلا مشخص نیست و بصورت پیش فرض باید چند نکته را یاداور بود که اولا نحوه پوشش کسری بودجه در تامین منابع با چه با ابزار و استراتژی از کدام محل انجام خواهد شد .

دوم برنامه مهار رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود لذا نرخ بهره منفی نسبت به نرخ تورم از یک طرف و نرخ بهره بالا نسبت هدف گذری های اعلامی کاهش نرخ تورم از طرف دیگر  میتواند یک سوال پر ابهامی را در جامعه اقتصادی شکل دهد که اینده اقتصاد ایران چه خواهد شد

اینکه چگونه و تحت چه پارادامی دولت ایند میخواهد ابرچالشها را که بعلت مفهومی بودن جزئی تر وارد بحث نشدیم، مدیریت کند و اين سوال بسیار مهمی است زيرا بايد ياداور بود كه سياستهاى اعمالى تحت هر شرايطى نياز به همراهى اجتماع دارد و اين اجتماع متشكل از فعالان اقتصادى و مردمى است كه در بخش هاى مختلف ميتوانند در ميزان و نسبت اثربخشى سياستها موثر باشند

پس دولت اينده دو مسئله مهم را بايد مد نظر قرار داده:

اول اينكه با تحليل و اسيب شناسى درست از شرايط فعلى اقتصاد كشور و با سياستگذارى متناسب با وضعیت فعلی و همچنین اهداف پیش بینی شده عمل كند (البته دولت نبايد يك متغيير يا شاخص را ببيند و بايد دانست كه اقتصاد يك بازه و كل است تا تحليلى دقيقى نسبت به شرايط داشته باشد)

دوم در راستاى شكل گيرى نا اطمينانى در جامعه نسبت به سياستها و تصميمات دولت جارى از جمله بازار سرمايه (زيان سرمايه گذاران خرد به جهت نوسانات شديد بورس در يكسال گذشته) و بازار پول (مثل ورشكستگى موسسات اعتبارى) بايد ديد دولت اينده براى بازيابى اين مهم نيز چه سياستهایی و تدابيرى را اتخاذ خواهد كرد

  • نویسنده : علی عبدی زاده