سخنان وزیر اقتصاد در مورد بازگرداندن امید از دست رفته به فعالین اقتصادی بر این باور است که همواره شاهد آن بوده ایم که مسئولین کشور در مورد مسائل مختلف وعده هایی را داده اند که در اغلب موارد قادر به تحقق آن نبوده اند، از جمله وعده هایی که رئیس جمهور در خصوص کاهش شیب تورم ،ساخت مسکن، مبارزه با فساد، ایجاد اشتغال، تشکیل صندوق جبران هزینه افرادی که در بورس متضرر شده بودند و ... داد که نه تنهامحقق نشدند بلکه عدم تحقق وعده هایی که در این مدت از سوی مسئولین داده شد فاصله میان دولت ومردم را به شدت افزایش داده است.

در حال حاضر اقتصاد ایران بسیار تضیف شده  و به خصوص از دهه ۹۰ به بعد بدترین دوره اقتصادی در دوران جمهوری اسلامی بوده است چرا که در این دهه میزان نقدینگی تا ۱۱ برابر افزایش یافت، رشد اقتصادی نزدیک به صفر شد و درآمد سرانه به شدت افت کرد ضمن آنکه میزان تورم در ۸ سال به طور مداوم افزایشی شد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت هم کمتر از نرخ استهلاک بود که همه این موارد باعث تضعیف اقتصاد کشور شده اند.

 سیاست های اتخاذی دولت  سیزدهم اعم از سیاست های پولی و مالی قادر نبوده ضعف و افول اقتصادی دهه نود  را ترمیم کند و اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰  با رشد نقدینگی بالائی روبرو بود بطوریکه بر اساس آمار رسمی  بطور میانگین  روزانه ۳ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد و از آنجاییکه به سرمایه تبدیل نشد و در بازارهای موازی فارغ از پرداخت هر گونه مالیاتی بکار افتاد ، بخش واقعی اقتصاد  از این نقدینگی  نصیبی نبرد

‎جامساز تصریح کرد:   افزایش قیمت خدمات دولتی و حامل های انرژی، و بطور کلی تورم موجود که حدود ۵۴ درصد ارزیابی میشود تولیدکنندگان کالاها و خدمات بخش خصوصی را بیش از گذشته تضعیف کرده و شیوهٔ ناعادلانهٔ مالیات ستانی از کارآفرینان و فعالان بخش واقعی اقتصاد هم در این روزها  مزید بر علت شده که هیچ کارآفرین و سرمایه گذاری رغبتی برای سرمایه گذاری در این شرایط اقتصادی ندارد زیرا قادر به کسب سود به میزان تورم هم نخواهد بود ، بنابراین در شرایط حاضر که هیچ کسی برای سرمایه گذاری آماده نیست چگونه وزیر اقتصاد و با چه معیار ی چنین وعده ای داد ه است

 با توجه به تحریم های موجود و نبود لوازم یدکی و کالاهای نیم ساخت که ممنوعیت در ورود هم دارند  فعالین اقتصادی با مشکلات عدیده ای در فضای کسب و کار مواجه هستند و وعده بازگشت امید به فعالان اقتصادی شبیه همه وعده های گذشته دولت سیزدهم است که قابلیت اجرا شدن ندارد.

‎ به نظر نمی رسد هیچ فعال اقتصادی نیز در این شرایط به این وعده و وعیدها امیدی ببندد و قدم در راه سرمایه گذاری بگذارد.

. در حال حاضر با توجه به محدود کردن دسترسی کاربران به برخی از شبکه های اجتماعی و بستن آنها شاهد آنیم که بر اساس آمارها حدود ۲هزار  شغل از دست رفته است و در بخش کسب و کارهای اینترنتی نیز به نقل از رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای  ۱۱ میلیون نفر دراینستاگرام درآمدشان را از دست داده اند    لذا با توجه بفضای اجتماعی ملتهب کنونی رونمایی از این قبیل بسته ها به یاری کسب و کار ها نخواهد آمد چرا که این قبیل اقدامات مستلزم ضرورتهای پیشین و زمینه هائی است  که در حال حاضر ما فاقد آن هستیم.

  • نویسنده : محمود جامساز، اقتصاددان