مونا ربیعیان/ سردبیر

رییس قضا در جلسه ای که با هیت نظارت روزنامه ها داشت اعلام کرد که باید سازوکارها و روال‌هایی تعبیه و تهیه شود که رسانه‌ها بتوانند بدون وابستگی به جناح و جریان به استقلال مالی و اقتصادی برسند و دارای درآمد روشن و شفاف باشند. این صحبت ها در صورتی گفته شد که روزنامه های وابسته به دولت ها و مسوولین شرایطی مساوی با روزنامه های مستقل ندارند البته نه تنها این روزنامه ها بلکه تقریبا می توان گفت نیمی از روزنامه های داخلی وابسته هستند و این روزنامه ها از نظر مالی تامین اما آیا روزنامه های دیگر که مستقل عمل می کنند شرایط مساوی با این روزنامه ها دارند؟ رییس قضا یارانه هایی که به روزنامه های مستقل داده می شود را نگاهی بیاندازد شاید نظرش در خصوص استقلال رسانه ها تغییر کند رسانه های مستقل در حال حاضر با حداقل خبرنگار کار می کنند چرا که هزینه ای نمی توانند بکنند و یارانه ای که به آنها تعلق می گیرد فقط جواب هزینه های حداقلی را می دهد نه همه هزینه ها را. از سوی دیگر باید گفت رسانه ها حامی ندارند و بهتر است به جای اینکه به دنبال حذف آنها باشیم به دنبال بقای آنها باشیم چرا که این رسانه ها همیشه در خط مقدم مشکلات بوده اند از مشکلات اجتماعی گرفته تا اقتصادی و سیاسی و این صحبت ها لرزه بر تن رسانه های مستقل می اندازد. رییس قضا استقلال را از روزنامه هیا خود قوه قضاییه شروع کند.