به گفته کارشناسان در قانون جهش تولید مسکن به روشنی اعلام شده است که دستگاه ها باید برای تامین اراضی، زمین های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید مسکن را داد که در حال حاضر ساخت بخش عمده ای از این واحدها در شهرهای مختلف کلید زده شده است.

دولت برای ساخت این ۴ میلیون واحد مسکونی نیاز به اراضی دارد؛ در قانون جهش تولید مسکن اعلام شده که دستگاه ها باید برای تامین این اراضی، زمین های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورت مقاومت دستگاه ها، اسناد این زمین ها به نام وزارت راه وشهرسازی زده می شود.

در ابتدا برخی دستگاه ها در خصوص تخصیص اراضی مازاد مقاومت می کردند اما بعد از گذشت چند ماه و پیگیری های سازمان ملی زمین و مسکن، بخش زیادی از این اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده است.

بیش از ۲۸هزار هکتار اراضی وزارت راه وشهرسازی به نهضت ملی مسکن اختصاص یافت

طبق آخرین اظهار نظر ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن،  تاکنون بالغ بر ۲۸ هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در اختیار این طرح قرار گرفته است و ۲۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی این وزارتخانه در مراحل الحاق قرار دارد.

او ادامه داد: در کل ۵۰ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی وزارت راه و شهرسازی به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می یابد.

مالکی همچنين در خصوص همکاری دستگاه‌ها برای تخصیص اراضی مازاد هم گفت: علاوه بر این ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی مازاد سایر دستگاه ها اخذ سند شده و ۳ هزار هکتار دیگر هم در مراحل اخذ سند هستند.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای تامین زمین در این طرح از سایر ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن هم استفاده می‌کنیم که یکی از آنها تغییر کاربری اراضی است و تا کنون ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی با کاربری آموزش عالی و ورزشی که مازاد بر سرانه‌ها هستند را در این بخش شناسایی کرده ایم.

وی افزود: علاوه بر این موضوع ظرفیت ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن تاکید دارد آن دسته از اراضی که در اختیار دستگاهی قرار گرفته اما طرح مورد نظر را اجرا نکرده باید به طرح نهضت ملی مسکن واگذار شود که در این بخش ۲ هزار و ۱۹۳ هکتار از این اراضی شناسایی کردیم.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن  بیان کرد: یکی دیگر از ظرفیت های این قانون، توافق با مالکین بخش خصوصی و توافق با نیروهای مسلح است که ۱۴ هزار و ۷۴۴ هکتار از این اراضی را شناسایی کردیم و پیگیر الحاق آن به زمین های شهری هستیم.

وی ادامه داد: در مجموع ۵۰ هزار هکتار از اراضی خود وزارت راه و شهرسازی و ۵۹ هزار و ۳۹۸ هکتار از اراضی سایر ظرفیت ها برای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده است.

براساس این گزارش الحاق اراضی مازاد و معرفی آنها به سامانه سادا وزارت  امور اقتصادی و دارایی یکی از اقداماتی است که باید وزارت راه وشهرسازی آن را انجام دهد که در حال حاضر طبق اعلام سازمان ملی زمین و مسکن یک میلیون و۵۰۰ هزار هکتار از اراضی مازاد به سامانه سادا معرفی شده است.

تثبیت قیمت ها در بازار مسکن با الحاق اراضی به شهرها و روستاها

در همین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اخیرا سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی در اختیار این سازمان است که اطلاعات آن را به وزارت اقتصاد و سامانه سادا اعلام کرده است .

او می گوید: این یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار ، یک عدد قابل توجه ای بوده و حاکی از آن است که سازمان ملی زمین و مسکن اراضی مازاد زیادی در اختیار دارد.

 ایلاتی  ادامه داد: در صورت تخصیص و الحاق این اراضی به شهرها و روستاها، مساحت بافت شهری افزایش یافته و در نتیجه شاهد کاهش سهم قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن خواهیم بود.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه این اقدام تاثیر زیادی در افزایش عرضه زمین دارد، افزود: در بسیاری از مواقع دستگاه ها برای تخصیص زمین همکاری لازم را ندارند و همین امر باعث می شود قیمت زمین رشد زیادی داشته باشد که تبعات آن افزایش چشمگیر قیمت مسکن است.

ایلاتی با اشاره به اينكه با توجه به آنکه سهم زمین از قیمت مسکن عامل اصلی و تعیین کننده قیمت نهایی مسکن است افزود: هرچه قدر عرضه زمین را به صورت منظم و دوره ای داشته باشیم موجب می شود که احتکار زمین از بین برود و این امر ثبات قیمت زمین و مسکن را در طولانی مدت به همراه خواهد داشت.

براساس این گزارش در حال حاضر شناسایی اراضی مازاد در شهرهای مختلف روند رو به رشدی دارد که واگذاری آنها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تثبیت قیمت ها در بازار را در پی خواهد داشت بنابراین باید هرچه سریعتر این اقدامات در دستور کار قرار گیرد تا در سال آینده بخش مسکن بازار آرامی را پیش رو داشته باشد.