تصویر کتابی که رهبر انقلاب در بازدید از نمایشگاه کتاب آن را مشاهده کردند منتشر شد.

تصویر کتابی که رهبر انقلاب در بازدید از نمایشگاه کتاب آن را مشاهده کردند منتشر شد.

یکی از عکس‌های منتشر شده از بازدید امروز ، دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نمایشگاه کتاب تهران، تصویر رمانی است به نام «تل‌آویو سقوط کرد» که رهبر انقلاب در حال مشاهده آن هستند.

نسخه عربی این کتاب در بازدید سال گذشته ایشان توسط استاد آذرشب از اساتید ادبیات عرب به رهبر انقلاب معرفی شده بودرا اینجا ببینید.

این رمان به قلم نویسنده عرب‌زبان خانم سمیه علی هاشم، سناریوی آزادی فلسطین و از بین بردن موجودیت اسرائیل است و توانست جایزه جشنواره کتاب فلسطین را به دست بیاورد.

یکی از غرفه‌داران انگشتری رهبر انقلاب را در جریان بازدید امروز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نمایشگاه کتاب تهران درخواست کرد و آن را هدیه گرفت.

ایشان به مسئولان حوزه کتاب در جریان بازدید از نمایشگاه تذکرد داند: عرضه کتاب ما کم است و باید افزایش یابد.