کمیته انتصاب صندوق قر ض الحسنه شاهد با ریاست دکتر تبریزی مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره در روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 1403 تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که با مدیریت آقای دکتر تبریزی  مدیر عامل  و حضور  اعضا  محترم کمیته   انتصابات سرمایه انسانی و آقای حاج عباس شیخی  مدیر کل محترم  حراست  در صندوق قر ض الحسنه شاهد برگزار گردید پس از  تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ابتدا  پیشنهادات توسط دکتر علی عباس کمری  مطرح و پس از اظهار نظر  اعضا محترم کمیته  و  آقای شیخی احکام همکاران  به شرح ذیل  صادر و ابلاغ  گردید. 

۱- آقای دکتر علی عباس کمری به عنوان معاون  اجرائی  ستاد مرکز  

۲- آقای علی هاشمی مدیر سرمایه انسانی  ستاد مرکز 

۳- آقای داود زالی  رئیس اداره حقوق و دستمزد  ستاد مرکز  

۴-رسول کنشلو  رئیس اداره تسهیلات  ستاد مرکز 

۵- خدایار کرمزاده  سرپرست اداره حسابداری و بودجه 

۶- حامد گودرزوند چگینی  کارشناس اعتبارات و تسهیلات  ستاد مرکز 

۷- احمد رضائی  کارشناس حسابداری و بودجه  ستاد مرکز 

۸- محمد علی یزدانی نژاد کارشناس خزانه داری و مبادلات 

۹- محمدرضا  رمضانی  کارشناس امور کاربران  ستاد مرکز   

۱۰- عبدالرحمن رستمی  سرپرست صندوق قر ض الحسنه شاهد منطقه استان بوشهر 

۱۱– محمد کر یمیان زیارانی  سرپرست  صندوق قرض الحسنه شاهد  منطقه استان قزوین

۱۲- امیر حسنلو  سرپرست صندوق قر ض الحسنه شاهد منطقه استان  البرز 

۱۳- علی حسین محمد بیگی سرپرست صندوق قرض الحسنه شاهد منطقه استان ایلام

۱۴- سعید قاسمی کارشناس اعتبارات و تسهیلات  منطقه استان  ایلام 

۱۵- مصطفی دلاوری  سرپرست اداره امور کاربران  ستاد مرکز 

گزارش  تصویری از جلسه و احکام :عکس های کوچکعکس های بزرگاسلاید