اواخر سال گذشته بود که کرونا وارد کشور شد و این عمر باعث شده است که بسیاری از مردم رو به خریدهای مجازی بیاورند در این میان سودجویانی هستند که به دنبال سو استفاده از فضای مجازی شروع به کار کرده اند.

مونا رمضانپور_سایت های خرید و فروش پر شده از اجناس دست دو و نو برای فروش حتی مردم گمشده های خود را در فضای مجازی می گذارند تا پیدا شوند اما به جای اینکه اجناس به دستشان برسد پول هایشان را از دست می دهند حتی این سایت ها هیچگونه مسوولیتی قبول نمی کنند حتی وزیر جوان نیز در اینخصوص صحبت هایی کرده است که مقابل این کلاهبرداری ها ایستادگی می کند اما این صحبت ها فقط در حد حرف باقی مانده است و هیچ عملی در این خصوص صورت نگرفته است. در این خصوص با امان الله قرایی مقدم به گفت و گو پرداختم.

اعتماد مردم به مسوولین نخ نما شده است

امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس درخصوص دلیل اینکه چرا کلاهبرداری در فضای مجازی دوبرابر شده است به خبرنگار ما گفت: وضعیت اقتصادی، بیکاری و عدم تامین معیشت خانواده باعث شده است که گروهی دست به این کار بزند از طرفی هم برخی ها بر اثر رفتارهای اطرافیان و معاشرت هایی که با دیگران دارند به این سو کشیده می شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: عدم کنترل و نظارت از سوی وزارت ارتباطات باعث شده تا برخی ها به راحتی دست به چنین کاری بزنند. البته مردم فرهنگ استفاده از فضای مجازی را هم ندارند و به راحتی گول افراد سودجو را می خورند و حتی برخی ها به دلیل اینکه بلد نیستند کارت به کارت ساده را از طریق فضای مجازی انجام دهند تمام مشخصات کارت خود را به راحتی به دست افراد سودجو می گذارند و این امر باعث می شود که حسابشان خالی شود از طرفی هم برخی ها با ساخت درگاه های اینترنتی مشخصات کارتها را بدست می آورند.

این جامعه شناس در ادامه دلیل اینکه چرا مردم به افراد سودجو اعتماد می کنند اظهار داشت: طمع مردم به خاطر پرداخت پول کمتر به این افراد اعتماد می کنند و به دام این افراد می افتند. دیگر دین و اعتقادی برای مردم هم نمانده که به خاطر اعتقادات و دین حداقل سر یکدیگر کلاه نگذارند، مردم برای به دست آوردن پول حاضرن دست به هرکاری بزند کلاهبرداری که کوچکترین کار است

وی در ادامه افزود: در قرن ۱۵/۱۶ برخی ها معتقد بودند که زمین اقتصاد است و برخی ها طلا و سیم را اقتصاد می دانستندو حال داشتند پول به عنوان اقتصاد معرفی شده است.

امان الله قرایی در ادامه در باره شدت گرفتن کلاهبرداری های فضای مجازی اظهارداشت: کلاهبرداری در فضای مجازی و عدم نظارت از یک سو و اینکه این کلاهبردارها به سزای اعمال خود نمی رسند از سوی دیگر.. چرا که مردم میبیند که رشوه خواری و دزدی نهایتس ۴٫۵ سال زندانی دارد اما با این شیوه می توانند میلیون ها تومان به جیب بزند چرا اینکار را نکنند.

این جامعه شناس درباره اعتماد از دست رفته مردم نسبت به فضای مجازی و مسوولین نیز اظهار داشت:  بی اعتمادی دونوع داریم بی اعتمادی افقی که مردم نسبت به هم به وجود می آید  و بی اعتمادی عمودی که بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد مسوولین را به همراه دارد. اعتماد بین مردم نخ نماشده است و حتی بحران بی اعتمادی به فضای مجازی عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات و صحبت هایی که وزیر انجام میدهد و فقط حرف است و مردم عملی نمیبینند باعث شده تا اعتمار مردم به وزیر جوان هم دیگر اعتماد نداشتند و او را همانند دیگر مسوولین ببیند که فقط حرف می زند و عمل نمی کند.

وی در ادامه درباره اینکه راهی است که اعتماد مردم بازگردد گفت: بی اعتمادی یک شب به وجو نیامده است که یک شب درست شود این بی اعتمادی ریشه تاریخی دارد از آن زمان که کتاب های ایرانی به نام عرب ها خرود این اعتمادی به وجود آمده است بهترین راه این است که مسوولین به جای حرف عمل کنند و فقط قولهای توخالی ندهند.

بی اعتمادی مردم نسبت به سایت های خرید و فروش

در این میان گفت و گویی داشتیم با یکی از قربانیان فضای مجازی که درخصوص افزایش کلاهبرداری در فضای مجازی اظهار داشت: در سایت های مجازی آگهی های زیادی است که مردم بسیاری از اجناس و حیوانات خود را گم کرده اند در این میان برای پیدا شدن این اشیا حاضر به دادن مژدگانی نیز شده اند در این میان برخی ها با دیدن این آگهی ها سریع به این افراد پی ام میدهند که حیوان شما یا کالای گمشده شما را پیدا کردند اول حاضر می شوند تا کالا را بیاورند و مژدگانی بگیرند اما بعداز مدتی می گویند که پول مژدگانی را بزنید تا کالا را برای شما بیاوریم.

وی در ادامه گفت: برخی از مردم که باور دارند که حیوان یا کالایشان دست آنها است پول را برای آنها کارت به کارت می کنند اما به محض اینکه پول به حسابشان واریز می شود دیگر جواب نمیدهند حتی برخی ها نیز بلاک می کنند که مبدا طرف مزاحم شوند نکته جالب این است که هیچ مسوولی پاسخگو نیست حتی پلیس فتا هم که میروی و پروند تشکیل می دهی هم به هیچ جایی نمی رسد و پس از یک سال نامه برامون میاد که پرونده بدون دستگیری یا مجازات طرفی که پول را گرفته است پرونده مختومه اعلام می شود. مردم به چه امیدی به فضای مجازی اعتماد کنند وقتی وزارت ارتباطات هم مسوول این اتفاقات نیست.