قطعا یکی از مراکز و سیستم های تاثیر گذار بر توسعه و پیشرفت هر ملت و جامعه از لحاظ علمی ، اقتصادی ،فرهنگی و حتی ورزشی ، سیستم آموزشی است.هرجامعه ای که در این سیستم دچار ضعف و کمبود باشد حتما بامشکلات زیادی در همه زمینه ها مواجه خواهد شد و هرگز پیشرفت نخواهد کرد.از […]

قطعا یکی از مراکز و سیستم های تاثیر گذار بر توسعه و پیشرفت هر ملت و جامعه از لحاظ علمی ، اقتصادی ،فرهنگی و حتی ورزشی ، سیستم آموزشی است.هرجامعه ای که در این سیستم دچار ضعف و کمبود باشد حتما بامشکلات زیادی در همه زمینه ها مواجه خواهد شد و هرگز پیشرفت نخواهد کرد.از جمله مشکلاتی که سیستم آموزشی را ضعیف میکند پایین بودن حقوق و دستمزد تعلیم دهندگان آموزشی مانندمعلمان و اساتید است.به عنوان مثال یک معلم برای تأمین هزینه‌های امرار و معاش وفرار از فشار اقتصادی، نباید خارج از حیطه آموزشی خود بفکر شغل و درآمد دیگری باشد.یک معلم نباید هیچ دغدغه ای نسبت به زندگی خانواده خود ،از جمله موضوع مسکن ، پوشاک و خوراک داشته باشد تا با خیال آسوده تمام فکر و تمرکز خودش را برای آموزش بکار گیرد.از جمله مشکلات دیگر سیستم نظام آموزش مانند آموزش وپرورش، کمبود منابع مالی برای ساخت ، تجهیز و اداره مدارس است.به عنوان مثال، متاسفانه بسیاری از مدارس کشور با نبود آزمایشگاه مواجه هستند که در حیطه علمی و حتی اقتصادی وجود آزمایشگاه های مجهز، نقش بسیار مهمی دارند تا نوجوانان و جوانان بصورت عملی بیشتر مسائل علمی را درک کرده و نتیجه گیری کنند و در نهایت با تفکر و تغییرات دست به ابداعات بزنند و باعث پیشرفت اقتصادی در کشور شوند.در حیطه ورزشی چه بسیار مدارسی که وسائل ورزشی و زمین مناسب برای ورزش ندارند و بیشتر به یک حیاط غیر استاندارد بسنده می کنند، که بعضاً باعث مصدومیت دانش آموزان نیز شده اند.در یک سیستم موفق آموزشی باید مشارکت مردمی بصورت جدی وجود داشته باشد و والدین ، مُجِدّانه پیگیر اوضاع مدارس باشند و در زمینه پیشرفت و نوسازی مدارس صاحب ایده باشند نه اینکه همه چیز را به دولت واگذار کنند.آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهادهای آموزشی است و درواقع ، کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی به میزان کیفیت نهاد آموزش و پرورش بستگی دارد.کیفیت ، یکی از مهمترین مباحث در محور آموزشی است و ارتقای آن از مهمترین وظایف آموزش و پرورش می باشد.بطور خلاصه مشکلات اساسی نظام آموزش و پرورش یا درونی است و یا بیرونی؛که هر کدام از اینها با مدیریت و برنامه ریزی دقیق قابل حل و جبران پذیر هستند.

  • نویسنده : کارشناس مدیریت ، مهندس عبدالله زمانی تونی