وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکام جداگانه ای رییس، دبیر و اعضای کمیته ملی پزشکی از راه دور (پاد) را منصوب کرد.

در متن حکم دکتر سعید نمکی برای دکتر قاسم جان بابایی به عنوان رییس کمیته ملی پزشکی از راه دور (پاد) آمده است:

« پیرو ابلاغ آئین نامه اجرایی ارائه خدمات سلامت و پزشکی از راه دور (دورا پزشکی) موضوع بخشنامه شماره ۹۳۶/۱۰۰ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۹ و در راستای سازماندهی مناسب تر اقدامات و افزایش هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت ها و نظر به تعهد و تجربیات ارزشمندتان بدین وسیله جنابعالی به عنوان رییس کمیته ملی پزشکی از راه دور (پاد) منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و اهتمام بر اساس اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت بهداشت و سایر اسناد بالادستی و همکاری اعضای محترم کمیته در انجام وظایف و ماموریت‌های کمیته ملی پاد مطابق با آیین نامه اجرایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موفق و موید باشید.

در متن حکم وزیر بهداشت خطاب به دکتر رضا گل پیرا به عنوان دبیر کمیته ملی پزشکی از راه دور (پاد) آمده است:« پیرو ابلاغ آئین نامه اجرایی ارائه خدمات سلامت و پزشکی از راه دور (دورا پزشکی) موضوع بخشنامه شماره ۹۳۶/۱۰۰ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۹ و در راستای سازماندهی مناسب تر اقدامات و افزایش هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت ها و نظر به تجربیات ارزنده تان بدین وسیله جنابعالی به عنوان دبیر کمیته ملی پزشکی از  راه دور (پاد) منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و اهتمام بر اساس اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت بهداشت و سایر اسناد بالادستی و همکاری اعضای محترم کمیته در انجام وظایف و ماموریت‌های کمیته ملی پاد مطابق با آیین نامه اجرایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موفق و موید باشید.

همچنین متن حکم اعضای کمیته ملی پزشکی از راه دور (پاد) به شرح زیر است:

« جناب آقای دکتر حمیدرضا جمشیدی دبیر محترم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
جناب آقای دکتر علیرضا رییسی  معاون محترم بهداشت
جناب آقای دکتر محمدرضا شانه ساز معاون محترم وزیر و رییس سازمان غذا و دارو
جناب آقای دکتر سید هدایت اله فقیه رییس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی رییس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مصطفی سالاری مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
جناب آقای دکتر امیر نوروزی مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر جلیل حسینی دبیر محترم کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی
جناب آقای دکترعبدالخالق کشاورزی مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت
جناب آقای دکتر محمدرضا ملکی رییس محترم مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری  
جناب آقای دکتر کیانوش جهانپور رییس محترم مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

پیرو ابلاغ آئین نامه اجرایی ارائه خدمات سلامت و پزشکی از راه دور (دورا پزشکی) موضوع بخشنامه شماره ۹۳۶/۱۰۰ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۹ و در راستای سازماندهی مناسب تر اقدامات و افزایش هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت ها و نظر به تجربیات ارزشمند تان بدین وسیله جنابعالی به عنوان عضو کمیته ملی پزشکی از راه دور (پاد) منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و اهتمام بر اساس اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت بهداشت و سایر اسناد بالادستی و همکاری سایر اعضای کمیته در وظایف و ماموریت‌های کمیته ملی پاد مطابق با آیین نامه اجرایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر موفق و موید باشید:
•    تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، الزامات اجرایی و استانداردهای پیاده سازی خدمات پزشکی از راه دور
•    تصویب فرایندهای مدیریتی، اجرایی و نظارتی پیاده‌سازی خدمات پزشکی از راه دور در سطح کشور
•    تصویب شاخصهای ارزیابی عملکرد نظام ارائه خدمات پزشکی از راه دور
•    سازماندهی تشکیلات و منابع برای استقرار نظام بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور
•    بررسی و پیشنهاد نیازها و اولویتهای ساختاری، تشکیلاتی، منابع و تسهیلات پیاده سازی برنامه مذکور
•    مطالعه، امکان سنجی و ارائه مدل تعرفه برای بسته‌های خدمات سلامت و پزشکی از راه دور به شورای عالی بیمه در موارد فقدان وجود خدمت متناظر دارای تعرفه مصوب
•    تبیین روال تکمیل فرمهای پاد، اسناد مثبته ضمیمه و گزارش‌های الکترونیک مورد نیاز
•    انجام هماهنگی‌های لازم با واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی برای بازنگری آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ارائه خدمات و تامین تشکیلات، منابع و تسهیلات
•    انجام هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی قوای سه‌گانه و اخذ نظر و تاییدیه‌های لازم از آنها
•    بررسی مستمر میزان رضایت گیرندگان، خریداران و ارائه کنندگان خدمات
•    تصویب گزارش عملکرد برنامه ارائه شده از سوی دبیر خانه کمیته ملی پاد»