آیا شهروندان گرامی و حکومتگران می دانند که در بدترین سال های جنگ بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، خانواده های این مملکت سالانه 122 کیلو گوشت قرمز مصرف کرده اند و این میزان الان به 6 تا 7 کیلو در سال رسیده است؟

مونا ربیعیان/ واقعا شما اینها را می خواستید؟ این میزان سهل انگاری و بی توجهی نسبت به سیاست های تورم زا و توسل کردن به پنهان کاری و فریب و بازیچه رباخوارهاو دلال ها شدن برای حکومت چه عاقبتی را پیش خواهد آورد؟»

*رشد بی رویه نقدینگی باعث ایجاد تورم شده است

محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی درباره رشد بی‌رویه نقدینگی و عدم جاری شدن آن در صنعت به خبرنگار ما گفت: آقای همتی که خود از منتقدان افزایش حجم نقدینگی بود در مدت تصدی خود در بانک مرکزی افزون‌بر  ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ کرد و رئیس جدید بانک مرکزی هم در روزهای اخیر اعلام کرد، در ۳ ماهه ابتدای سال جاری ۶۵ هزار میلیارد تومان بمنظور‌تأمین کسر بودجه  توسط بانک مرکزی منتشر شده  است.این در حالیست که

وی ادامه داد: همه اینها در حالی است که دولت روحانی در حالی کشور را تحویل گرفت که کمی بیش از ۴۶۰هزار میلیارد نقدینگی در کشور وجود داشت که وی تا ۱۳۹۶ این مبلغ را به ۱ هزار و۴۸۰ هزار میلیارد و از ۹۷ تا کنون به بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.

جامساز افزود:چنانچه امروز ضریب تکاثر پولی که که با یک احتساب مفروض افزون بر  ۸ است را در افزایش پایه پولی ضرب کنیم، نشانگر رشد فزاینده حجم  نقدینگی افسارگسیخته کشور  خواهد بود  و در زمانی که حجم نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود دولت  تنها به فکر تأمین هزینه‌های بقاء خود و بوروکراسی فشل و‌ناکارآمد‌خویش و بالا دستی هاست  ، این شیوه هزینه کرد دولت  جز ویرانی اقتصادی نتیجه ای در بر نداشته است  .

این اقتصاددان هزینه‌های داخلی نهاد ریاست‌جمهوری را مثال زد و گفت: هزینه‌های نهاد ریاست‌جمهوری تدبیر و امید بیش از ۶ برابر آخرین رئیس‌جمهور قبلی بود به‌طوری‌که هزینه‌های  این نهاد از ۵۰ میلیارد تومان  به حدود ۴۶۰ میلیارد تومان  افزایش داشت و این اسراف و تبذیر در سایر قسمت‌های دولت هم دیده شده است

وی افزود: در همین روزهای آخر هم با دست و دلبازی اقدام به پرداخت حقوق های نجومی و پاداش اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی که فی الواقع اموال و‌دارائیهای ملی است نمودند . و هیچ عزم‌و‌اراده ای  در این دوران ۸ ساله برای تعدیل و توزیع متعادل درآمدها دیده نشد، متأسفانه مفاسد این‌چنینی پیگیری نشد و نتایج آن به گوش مردم نرسید

*نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده ، دولت تنها به فکر بقاء سیاسی است

وی ادامه داد: همه اینها در حالی است که دولت روحانی در حالی کشور را تحویل گرفت که کمی بیش از ۴۶۰هزار میلیارد نقدینگی در کشور وجود داشت که وی تا ۱۳۹۶ این مبلغ را به ۱ هزار و۴۸۰ هزار میلیارد و از ۹۷ تا کنون به بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.

جامساز افزود:چنانچه امروز ضریب تکاثر پولی که که با یک احتساب مفروض افزون بر  ۸ است را در افزایش پایه پولی ضرب کنیم، نشانگر رشد فزاینده حجم  نقدینگی افسارگسیخته کشور  خواهد بود  و در زمانی که حجم نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود دولت  تنها به فکر تأمین هزینه‌های بقاء خود و بوروکراسی فشل و‌ناکارآمد‌خویش و بالا دستی هاست  ، این شیوه هزینه کرد دولت  جز ویرانی اقتصادی نتیجه ای در بر نداشته است

این اقتصاددان هزینه‌های داخلی نهاد ریاست‌جمهوری را مثال زد و گفت: هزینه‌های نهاد ریاست‌جمهوری تدبیر و امید بیش از ۶ برابر آخرین رئیس‌جمهور قبلی بود به‌طوری‌که هزینه‌های  این نهاد از ۵۰ میلیارد تومان  به حدود ۴۶۰ میلیارد تومان  افزایش داشت و این اسراف و تبذیر در سایر قسمت‌های دولت هم دیده شده است

وی افزود: در همین روزهای آخر هم با دست و دلبازی اقدام به پرداخت حقوق های نجومی و پاداش اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی که فی الواقع اموال و‌دارائیهای ملی است نمودند . و هیچ عزم‌و‌اراده ای  در این دوران ۸ ساله برای تعدیل و توزیع متعادل درآمدها دیده نشد، متأسفانه مفاسد این‌چنینی پیگیری نشد و نتایج آن به گوش مردم نرسید.

*خطاهای راهبردی روحانی باعث فقر ۷۰ درصد مردم شد

جامساز در ادامه اشاره کرد: این خطاها امروز باعث افزایش تنش بین مردم شده و این بی‌آبی و بی برقی که پیامد بی‌تدبیری سیاستگذاری هائی است که پیشینه آن به قبل از دولت روحانی باز میگردد و البته در دولت‌وی تشدید شده است چه بسا گستره اعتراضاتی بیش از  آبان ۹۸ را دامن زند وامنیت کشور  را به چالش کشد . که بی تردید برای کشور اعم از دولت وملت هزینه ساز است .

او گفت در چنین شرایطی مردم از خود می‌پرسند: آیا ظلم نیست وقتی بیش از ۷۰ درصد مردم آن‌قدر فقیر شدند که قادر به تأمین نیازهای اولیه و طبیعی خود نیستند و کرونا پا روی گلوی آنان فشرده ، از نظر واکسیناسیون از همه کشور عقب‌تر باشند ، بنظر نمیرسد دولت که ادعای تولید ۵ تا ۷ نوع واکسن‌داخلی رادارد قادر به واکسیناسیون عمومی در مدت معقول باشد این در حالیست که برخی از کشورها دور سوم واکسیناسیون را هم شروع‌کرده اند . آیا مسئولین بدنبال ایمنی گله ای که روی دگر آن مرگ گله ای است میباشند ؟

*ایجاد تغییر در کوتاه مدت برای دولت جدید، بسیار سخت است

این کارشناس اقتصادی گفت: امید مردم امروز به این است که با روی کار آمدن دولت جدید تصمیماتی گرفته شود که مشکلات را به‌صورت اساسی و ریشه‌ای که اصل اول آن تغییر ریل اقتصادی است را انجام دهد تا این تحولات بنیادین در میان‌مدت و بلندمدت چاره‌ساز شود اما ساماندهی اقتصاد کشور و رها سازی مردم از بیماری وفقر و فاقه  و برقراری عدالت اجتماعی  از مسیر دشمن پنداری و قطع تعامل با اقتصاد جهانی نمیگذرد . هرچه مذاکرات هسته ای با غرب بتأخیر افتد و بدرازا کشد پوئن های بیشتری را از دست خواهیم داد زیرا زیاده خواهی و‌مطالبات غربی ها‌افزایش خواهد یافت .  .

وی در پایان گفت: امید داریم با گشایش در مذاکرات و با شکل‌گیری یک توافق همه‌جانبه راه برای توسعه اقتصادی باز شود و با دستیابی به ثبات سیاسی ، ثبات اقتصادی نیز با ابتناء بر بکار گیری اصول والزامات علم اقتصاد میسر گردد .اولویت دولت جدید باید تدوین مجموعه سیاستگذاری هائی باشد که سعادت  ملت ایران  از هر قوم و قبیله و ایل و دین و‌مسلکی را تأمین کند .