رده‌بندی جدید برترین‌های تکواندوی جهان از سوی فدراسیون جهانی تکواندو اعلام شد.

فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ جدید المپیکی تکواندوکاران جهان را اعلام کرد که جایگاه تکواندوکاران ایران با تغییراتی همراه بود.

در رنکینگ جدید، امتیازات رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان و آسیا و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی قونیه نیز لحاظ شده است که مبینا نعمت زاده در وزن ۴۹- کیلوگرم و علی احمدی در وزن ۸۰+ کیلوگرم صعود چشمگیری در جدول داشته اند.

در وزن ۵۸- کیلوگرم گروه آقایان، مهدی حاجی موسائی با ۹۲.۸۰ امتیاز و ۲ پله صعود در جایگاه ۲۴ ایستاد. آرمین هادی پور با  ۸۸.۷۰ امتیاز در رده ۲۷ قرار دارد و محمد صادق دهقانی نیز با یک پله صعود و کسب ۶۶.۸۲ امتیاز به رده چهل و چهارم رفت. حسین لطفی دارنده مدال طلای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی نیز با ۱۲ پله صعود  به رده ۷۷ صعود کرد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، سروش احمدی با  ۱۰۷.۴۱ به رتبه هفدهم رفت. امیرمحمد بخشی دارنده مدال طلای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی با ۷۴.۸۸ امتیاز و ۵ پله صعود در رتبه ۳۹ ایستاد. محمد مهدی عمادی با ۵۴.۵۰ امتیاز و ۵ پله سقوط در جایگاه ۵۹ قرار گرفت. 

در وزن ۸۰- کیلوگرم، میرهاشم حسینی با کسب ۸۷.۷۰ امتیاز در رده ۲۵ جای گرفت؛ دانیال بزرگی با ۵۳.۵۲ امتیاز و ۲ پله سقوط به رده ۴۹ رفت. علی اشکوریان نیز با کسب ۴۸.۰۴ امتیاز در جایگاه ۵۹ قرار گرفت. مهران برخورداری نیز با کسب ۳۸.۹۶ امتیاز در رده ۷۳ ایستاد.

در وزن ۸۰+ کیلوگرم، سجاد مردانی با ۱۱۸.۶۵ امتیاز و ۲ پله سقوط نسبت به ماه گذشته به رتبه ۱۶ رسید؛ علی احمدی دارنده مدال طلای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی صعود ۱۰ پله ای داشت و در رده سی ام قرار گرفت. علیرضا نادعلیان قهرمان بازی های همبستگی کشورهای اسلامی نیز با کسب ۶۷.۲۰ امتیاز و ۸ پله صعود در رده سی و چهارم ایستاد. علی نجفی نیز با کسب ۳۵.۸۰ و ۲ پله صعود به رده ۵۶ رفت.

در گروه بانوان و در وزن ۴۹- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده بعد از کسب دو طلای قهرمان جهان و آسیا در رده سنی نوجوانان با ۳۵ پله صعود و ۱۵۷.۰۲ امتیاز تا رده یازدهم بالا آمد. غزل سلطانی نایب قهرمان بازی های همبستگی کشورهای اسلامی نیز با کسب ۷۳.۶۵ امتیاز و ۵ پله صعود در جایگاه ۴۰ قرار گرفت. در همین وزن سعیده نصیری با ۵۶.۰۵ امتیاز و یک پله سقوط در رده ۵۹ ایستاد و نگار اسماعیلی نیز با ۵۲.۲۰ به جایگاه ۶۳ رده بندی رسید. 

در وزن ۵۷- کیلوگرم، ناهید کیانی قهرمان بازی های همبستگی کشورهای اسلامی با کسب ۱۴۱.۲۴ امتیاز و ۳ پله صعود نسبت به ماه گذشته در رده دوازدهم جای گرفت. زهرا شیدایی نیز بدون تغییر با  ۸۰.۶۴  امتیاز در رتبه ۳۷ ایستاد؛ نسترن ولی زاده نیز با کسب ۷۳.۶۰ امتیاز در جایگاه ۴۳ قرار گرفت.

ملیکا میرحسینی در وزن ۶۷- کیلوگرم که به دلیل مصدومیت چند وقتی است از مبارزات دور شده، با ۹۲.۴۴ در رده ۲۶ وزن خود قرار گرفته است؛ کوثر اساسه  با ۶۴.۴۰ امتیاز در رتبه ۴۰ ایستاد و سیده نرگس میرنواللهی نیز با کسب ۵۳.۲۵ به جایگاه ۴۹ رفت.

در وزن ۶۷+ کیلوگرم، اکرم خدابنده دارنده مدال نقره بازی های کشورهای اسلامی بدون تغییر نسبت به ماه قبل، با  ۶۳.۰۶ امتیاز در رتبه ۳۸ قرار گرفت و زهرا پوراسماعیل نیز با یک رتبه سقوط و ۵۳.۴۹ امتیاز به رده ۴۳ رنکینگ المپیکی رفت.