وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان تهران از وضعیت این انبارها ابراز رضایت کرد.

 «سید احسان خاندوزی» در بازدیدی سرزده از انبارهای اموال تملیکی استان تهران، ضمن قابل مقایسه ندانستن وضعیت فعلی انبارهای اموال تملیکی با گذشته بیان داشت: در دوران مدیریت فعلی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شاهد اتفاقات خوبی از جمله تعیین تکلیف کالاها و ساماندهی و به روز شدن وضعیت انبارها هستیم که شایسته تقدیر است که با شرایط پیشین همین انبارها قابل مقایسه نیست.

سید عبدالمجید اجتهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز ضمن تشکر از حمایت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بی شک اتفاقات خوب و مثبتی که در دوران تحولی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در یک سال اخیر اتفاق افتاده است در سایه حمایت و درایت وزیر اقتصاد و تلاش و اهتمام جدی مجموعه کادر مدیریتی و اجرایی سازمان اموال تملیکی محقق شده است.

وزیر اقتصاد در حاشیه این بازدید با صدور دستورات لازم به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و دیگر دستگاه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، شرایط را برای ادامه مسیر تحولی در این وزارتخانه تسهیل کرد.