گستردگی میهن عزیز ما می طلبد که صدها نوع اشتغال در ارکان مختلف بوجود بیاید و روز به روز هم تنوع اشتغال افزایش یابد این روند همین گونه که رو به رشد است افراد بسیاری را برای خدمت جذب می کندو این سیر در نهایت این پرسنل را به سوی بازنشسته شدن سوق میدهد و به دلیل تنوع شغل ها و سازمان و نهادها و ادارات چندین مدل مختلف سازمان و صندوق و سایر دستگاه خدمات رسان به بازنشستگان داریم که هر کدام بر اساس روند جاری خود حق بیمه وبازنشستگی دریافت و بر اساس اسلوب و روش همان دستگاه سرمایه گذاری کرده و در نهایت به این عزیزان حقوق و مستمری بازنشستگی پرداخت می کنند.

در سالهای اخیر دو مبحث خیلی جدی در مورد صندوق های بازنشستگی مطرح شده است که یکی خروج از بنگاه داری است و دیگری یکسان پرداخت کردن دریافتی بازنشستگی که خیلی این دو مورد در عمل موفق نبوده است.اینک در نهاد دولت و زیر مجموعه های حاکمیتی و غیر دولتی و نظامی و انتظامی چندین سازمان و صندوق وجود دارد که مهمترین آنها سازمان تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح صندوق ذخیره فرهنگیان و خیلی صندوق های کوچک و بزرگ دیگر است که در این مجال بیانش خیلی تاثیری در اصل بحث ندارد.دولت برای ساماندهی و یکپارچکی این نهادهای خدمت رسان به بازنشستگان زیبنده است لایحه ای جامع و کارشده به مجلس ارائه دهد و یک سازمان یا وزارتخانه بازنشستگان را درخواست کند و پس از ادغام تمامی صندوق ها که در یک قالب متمرکز می شوند چند مورد اساسی را هم اصلاح کند.اول اینکه در حداکثر یک پروسه پنج ساله این تشکیلات بزرگ از بنگاه داری خارج شود و‌تمام بنگاه ها به بخش خصوصی واگذار شود و نقدینگی به دست آمده صرف سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سود ده شود و صرفا سهامداری باشد و هیچ گونه مدیریتی در بنگاه ها انجام نشود.در زیر مجموعه این سازمان یا وزارتخانه صرفا شرکت های غیر انتفاعی خدماتی به بازنشستگان فعال باشند که سودآوری در آنها صفر و فقط کار خدمات به این عزیزان را انجام دهند و حاشیه سود آنها حداکثر در حد هزینه های جاری آن شرکت باشد.این شرکتها میتواند پنج بانک قوی و با قدرت باشد که فقط به این عزیزان خدمات مالی کامل ارائه دهد.می توان پنج شرکت بیمه مقتدر را در دل این وزارت خانه صرفا برای تصدی بیمه این عزیزان داشت.در دل این سازمان می توان یکصد بیمارستان مجهز برای خدمات درمانی داشت.در زیر مجموعه این تشکیلات می توان یکصد هتل پنج ستاره در سراسر کشور برای خدمات به بازنشستگان تجهیز نمودویک فروشگاه زنجیره ای با بیش از یکهزار شعبه که بتواند خدمات توزیع کالا را برای بازنشستگان تسهیل کند.الان در زیرمجموعه صندوق های مختلف بازنشستگی بیش از یک هزار بنگاه اقتصادی وجود دارد که در حوزه های مختلف فعالیت می کنند، اما به صاحبان و سهامداران خود خدمت رسانی نمی کنند.خروج از بنگاه داری و حرکت به سوی سهامداری و پرداخت یکسان حقوق و خدمات با پراکندگی صندوق ها امکان پذیر نیست و حتما باید این حوزه فعالیت یک متولی واحد و یک سازمان یا وزارتخانه مجزا باشد تابتواند یکدستی و یکپارچگی ایجاد کند.

  • نویسنده : دکتر محمد حسین شهسوار اقتصاددان: