ورزشكاران جوان كشورمان در صحنه هاي ورزشي با تلاش، كوشش و زحمتي كه مي كشند و با تحمل سختي ها و عزم راسخ افتخارات بسياري را براي ملت ايران به ارمغان آورده اند.

مردان و زنان كشورمان با حداقل امكانات در عرصه هاي بين المللي صاحب عناوين درخشاني شده اند. هر چند كه برخي قدرت هاي استعمارگر با ناداوري ها، زد و بندها و بررسي هاي ناعادلانه بعضي ورزشكاران و قهرمانان ما را از عرصه رقابت محروم مي كنند. به فضل الهي يك روزي هم به اينها عادلانه رسيدگي خواهد شد.
بانوان ورزشكاري كه با رعايت حجاب و با حمل پرچم پر افتخار كشورمان به دنيا هويت و شخصيت زن ايراني را نشان دادند و با رعايت اعتقادات اسلامي و ملي شأن، منزلت و حرمت زن مسلمان ايراني را به نحو احسن حفظ كردند.
شير زناني كه با احترام گذاشتن به خانواده و نقش مادري روي سكوي هاي افتخار آسيايي و جهاني رفته و مدال هاي ارزشمندي را كسب كرده اند. قهرماناني كه با عشق به كشور و پرچم مقدس كشورشان در جلوي چشم جهانيان دور افتخار مي زنند و آنرا مي بوسند و به خداي خودشان سجده مي كنند. چه بسا ورزشكاراني كه با موضع گيري هاي ارزشمند خود در حمايت از مردم فلسطين، مدالشان را به كودكان و شهداي غزه هديه كردند.
آنها با اين كارهاي زيبا، بزرگ و پر معنا بخشي از قدرت ملي ايران را به جهانيان معرفي مي كنند و بالاتر از افتخارات ورزشي، افتخارات انساني را به نمايش مي گذارند و باعث شادي مردم شجاع و قوي ايران و سر افرازي آنها مي شوند.
مديران ورزشي كشور بايد وضع معيشت، مسكن، اشتغال و درمان ورزشكاران را با جديت پيگيرباشند و دغدغه ها، نيازها و وضع زندگي آنها بايد به نحو مطلوبي حل بشود. مسؤلين موظفند صميمانه به درد دلها و درخواست هاي همه ورزشكاران گوش فرا بدهند و فقط به دنبال رسيدگي به مشكلات برخي رشته ها يي كه مطرح هستند، نباشند.
به همه رشته هاي ورزشي به يك اندازه توجه بشود. همچنين مسؤلان بايد مسئله خصوصي سازي باشگاهها، ساخت و آماده سازي استاديوم ها و سالن هاي ورزشي در سطح استانداردهاي جهاني، استخدام مربيان باكيفيت، طراز اول و با دانش را در اولويت هاي خود قرار داده و عملياتي كنند.
با معرفي و ثبت ورزش هاي ملي و سنتي در آوردگاهها و مجامع بين المللي باعث شناساندن بيشتر فرهنگ غني ايران بشوند.
براي پيشرفت در تمامي عرصه هاي ورزشي بايد از ظرفيت ها، تواتمندي ها و نقش جريان هاي مردمي به نحو مطلوب استفاده كرد. براي ساخت و آباداني ايران عزيز بايد همه ملت ايران از جمله ورزشكاران و قهرمانان ملي و مسؤلين، قوي و محكم شبانه روز تلاش كنند تا ايران قوي داشته باشيم.

  • نویسنده : خشايار نادي كارشناس اقتصاد سياسي