رژیم جنایتکار صهیونیستی علیرغم بمباران های گسترده و عملیات نظامی و با استفاده از انواع سلاح ها و حتی بمب های فسفری تاکنون در غزه ناکام بوده است.

در حالیکه اینترنت به روی مردم بی دفاع غزه قطع می باشد و نوار غزه کاملا در محاصره و دسترسی به آن وجود ندارد. تعداد افرادی که کشته شده اند تا این لحظه بیش از سیزده هزار نفر می باشد و از این تعداد نزدیک به هفت هزار نفر فقط کودک می باشند. امریکاییها و شرکای غربی اش همیشه دم از حقوق بشر می زنند. در حالیکه حقوق بشر برای آنها یک دکان و حربه است. مردم دنیا باید در آینه فلسطین، چهره زشت واقعی سیاست های امریکا را ببینند. امریکا جلوی تصویب تمامی قطعنامه ها در شورای امنیت و سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی را گرفته و یا آنها را وتو کرده است.
صهیونیست ها مدعی اند هدفشان نابودی تروریسم و از بین بردن حماس، جهاد اسلامی و مقاومت است. در حالیکه خودشان بزرگترین تروریسم دولتی هستند. در بسیاری از کشورها از جمله کشور عزیز ما دست به جنایت های متعددی زده اند و دانشمندان هسته ای و مدافعان امنیت ما را به شهادت رسانده اند. آنها در غزه با بکارگیری همه توان نظامی خود، زمین گیر شده و در اهداف خود شکست خورده اند. رژیم صهیونیستی یک رژیم نژاد پرست است که به هیچ قوانینی پایبند نیست. آنها خودشان را مالک دنیا و برتر از دیگران می دانند. بهمین دلیل است در قبال کشتن زنان، مردان و کودکان بی دفاع فلسطینی خود را پاسخگو نمی دانند.
صهیونیست ها در غزه شکست خورده اند و برای جبران این شکست فضاحت بار خود دست به هر جنایتی می زنند. آنها بطور مداوم و بی شرمانه ای به بیمارستان ها، مدارس، مساجد، اردوگاهها ی آوارگان و خانه های مردم حمله می کنند و مدعی هستند که دنبال نیروهای شب نظامی و در پی تخریب تونل های مورد استفاده توسط حماس هستند.
امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با قراردادن امکانات و تجهیزات پیشرفته نظامی در اختیار صهیونیست های تا دندان مسلح نتوانسته اند بر اراده مردم مظلوم غزه پیروز بشوند. برخی کشورهای اسلامی در مجامع بین المللی جنایت و کشتار رژیم جعلی صهیونیستی را محکوم می کنند. شماری هم نه تنها محکوم نمی کنند بلکه پنهانی از این رژیم حمایت هم می کنند. این رفتار آنها اصلا قابل قبول نیست. آنها باید داد و ستد اقتصادی و روابط سیاسی را با این رژیم قطع کنند و مانع رسیدن انرژی و کالا به صهیونیست ها شوند و هر چه می توانند به تجهیز ملت فلسطین کمک کنند و نگذارند مردم ستمدیده فلسطین فراموش شوند.
مردم دنیا باید بدانند رژیم صهیونیستی با ظلم و ستم به یک ملت و با تحت اشغال قراردادن کشور آنها در طول چند دهه گذشته که موجودیتش، حیاتش، حقوقش و حق تعیین سرنوشتش به طور کامل توسط این رژیم اشغالگر وحشی نقض شده و از بین رفته است و با عملیات های مستمر وحشیانه و سازمان یافته دولتی و با حمایت کامل امریکا و شرکای غربی اش، هیچگونه اعتقادی به قوانین بین المللی ندارد و به تجاوز و کشتار فلسطینیان با قساوت تمام ادامه می دهد، هیچ وقت روی آرامش و امنیت به خود نخواهد دید و به فضل الهی به دست مردم فلسطین ریشه کن خواهد شد.

  • نویسنده : خشایار نادی کارشناس اقتصاد سیاسی