طی روزهای گذشته در کوچه شاهد این بودم یک خانه رفت و آمدهای مشکوکی دارد خیلی کنجکاو شدم بنابراین رفتم از همسایه های قدیمی محل پرس و جو کردم که کار این آقا چی هست که انقدر رفت و آمد دارد چون تازه به این محل آمده بودیم خبری نداشتیم جالب این بود که همسایه های می گفتند که این آقا مواد فروش است و موتورهایی که صبح به صبح به خانه آنها می آید مواد می گیرند و میروند و افرادی هم که از ظهر تا شب در می زنند و می روند داخل برای کشیدن مواد یا تهیه مواد است.

اما وقتی به همسایه ها گفتم چرا شما که می دانید این آقا چه کاری می کند چرا شکایت نمی کنید؟ آنها نیز یک برگه نشان دادند که تا به حالا بالای صدبار شکایت کرده بودند و هربار مامور می آمد و فردای آن روز آن آقا با یک نان داغ به خانه برمی گشته است.

جالب این است که این آقا فکر کرده که کل کوچه را خریده و از صبح تا شب صدای عربده ای بلند می شود و چاقو کشی بین معتادین و این آقا و همسایه های نیز از ترس فقط از بالای پنجره به بیرون نگاه می کنند و میبیند که این فرد چگونه کوچه را روی سرش می گذارد اما هیچی نمی گویند چرا که اگر ۱۱۰ بیاید باز هم این آقا کمتر از ۲۴ ساعت در بازداشت به سر می برد و فردای آن روز انگاری که ملک پدرش است به کوچه میاد با نان داغ برای صبحانه.

حال که خرید و فروش مواد به این راحتی شده است توقع از دارو فروشی غیر مجاز داریم که بگویم متادون یا داروهای مخدر از کجا به فروش می رسد این کوچه یک نمونه از هزارن کوچه هایی است که در آن آزادانه مواد خرید و فروش می شود و ماموران می دانند و هیچ کاری انجام نمی دهند. حال اگر یک سردرد داشته باشی و به داروخانه برای خرید مسکن رجوع کنی هزار تا سوال از شما می پرسند که چرا سردرد داری؟ مسکن خوب نیست بخورید؟ و…. اما مواد بخواهید سه سوت در اختیار خواهید داشت.

قوه قضاییه هم برخلاف گفته های خودش که با فساد و جرم مبارزه می کند درخیابان ها می بینیم که به راحتی مواد دردسترس همه سنین است و در یان میان قوه قضاییه و ماموران تماشاگران این جرم هستند و هیچ کاری نخواهند کرد حتی پاسخگو هم نیستند که چرا یک آدمی که مواد فروش است امروز زندانی می شود و فردا آزاد تازه بماند که کل کوچه را نیز انگاری خریده است و به راحتی با قمه و چاقو در کوچه عربده کشی می کند؟

آقای اژه ای اینگونه با مجرمین برخورد می کنید؟ آزاد و بی دردسر مواد آزاد شد.

  • نویسنده : مونا ربیعیان