پس از انتشار گزارش مکالمه های قیمیتی در روزنامه و دست برجیب در سایت روزنامه همراه اول تنها واکنشش این بود که با روزنامه تماس بگیرد و شماره خبرنگار مربوط را بگیرد تا در خصوص گزارش صحبت کند اول که زیر بار گرانی و اشتباه نمی رفت و مدعی می شد که قبض ها درست و بدون اشتباه صادر شده است و درخواست کرد تا شخصی که قبض به نامش صادر شده معرفی شود پس از اینکه متوجه شد قبض مربوط به خود خبرنگار است و حقیقی می باشد گفت که پس از بررسی با شما تماس می گیریم، اما تماسی حاصل نشد نکته این جا بود که همراه اول اسرار داشت که بداند منبع این خبر از کجاس دقیقا منبع خبر از قبوض صادره است، منبع خبر از پرداختی 4 روز قبض و پس از 4 روز یک طرفه شدن خط است منابع بیشتر از این نمی شود معرفی کرد.

تا زمان بررسی این قبوض نگذشته نکته این بود که پیامک همراه اول در خصوص یک طرفه شدم خط آمد که نشان از بی توجهی این شرکت درخصوص قبوض صادره دارد بهتر نبود که پیامک یک طرفه شدن بعد از بررسی ارسال می شد اصلا بررسی در کار است.

قبض یک میلیون و دویست هزار تومانی برای بازرگانان نمی آید که برای یک خبرنگار ساده آمده است، مردم بهتر است هر ماه قبض خود را چک کنند چرا که اصلا قبوض صادره می تواند اشتباه باشد.

  • نویسنده : مونا ربیعیان سردبیر