انتخابات در ایران جناحی است با توجه به اینکه نرخ تورم 45 درصد است و تورم نقطه ای نیز بالای 200درصد است و کارگران و بازنشستگان این تورم را با تمام وجود درک کرده اند چرا که در حال حاضر کارگران 4میلیون دریافت می کنند و حتی حق اعتراض ندارند چرا که صدایشان را کسی نمی شوند.

درحال حاضر ما در بهار سیاست هستیم اما به دلیل مشکلات اقتصادی که مردم با آن درگیر هستند بنابراین مردم قصد شرکت در انتخابات را ندارند چرا که از بحث سیاسی بحث اقتصادی است چرا که اقتصاد ایران منفی است و درآمد دولت از خام فروشی است در زمان احمدی نژاد اعلام شد حدود ۱۵ هزار شغل ایجاد شده است که پس از تحقیقات مشخص شد که این ۱۵ هزار شغل پارکبان است و شغل ثابت نیست.

درزمان انتخابات در این مدن وعدههایی داده شده که هیچ کدام اجرایی نشده است با توجه به اینکه کارگران، بازنشستگان و حتی افراد فرهنگی نیز به فرودستان پیوسته اند در نتیجه ناامیدی و بدبینی در کشور به وجود آمده است و حتی می توان گفت که در امد دولت به ته رسیده است چرا که در یک سال اخیر اختلاسی صورت نگرفته و این نشان می  دهد که پولی برای اختلاس وجود ندارد. در زمان انتخابات اصلاح طلبان و اصولگرایان با وعده های معیشتی قصد دارند تا مردم را به سمت انتخابات بکشانند اما با توجه به اینکه ۴۶  روز دیگر انتخابات است و این فضای انتخاباتی سرد و بی رمق ترین فضای انتخاباتی در ۴۲ سال اخیر بوده سات چرا که وعده هایی که به مردم داده شده عملی نشده است و این باعث سردی بین مردم در زمان انتخابات شده است.

دستگاه های اصلاح طلب و اصولگرا از اول انقلاب با یک دیگر بحث که باید گفته شده است و مجموعه چپ و راست و مدیریت ها باعث شده تا مشکلات کشور بیشتر شود. اصولگرا و اصلاح طلب ندارد دلار ۷۰ ریالی ۲۴ هزار تومان هر دولتی روی کار آمده است  مقداری بر قیمت دلار افزوده و معیشت مردم دائم دچار مشکل شده است در چهار دهه که مجموع حضور اصلاح طلبان و اصولگرایان بوده مردم را فقیر تر کرده است.

درحال حاضر مردم دیگر به اتفاقات سیاسی واکنش نشان نمی دهند و وارد این بازی های انتخاباتی نمی شوند چرا که وقتی مردم برای تهیه نان خود با مشکل رو به رو هستند چرا باید به انتخابات فکر کنند.  جریانات سیاسی انتخاباتی باعث می شود تا گرفتاری معیشتی مردم پوشش داده نشود و این یک بازی سیاسی است که توسط رسانه ها راه اندازی می شود.

این دوتا گروه می خواهند انتخابات خیابان دچار درسر شوند ۹۸ ۱۴۰۰ هم اتفاق راه بیاندازند تحریک نخواهند شد ,در سال ۸۰ تا ۸۴ حقوق کارگر ۴۰۰۰ تومن بود ۱ هزار تومان بود ۱۷۰ دلار است درامد مردم نصف شده است مطلق به مردم در جیب رانت خوراان می روند دراین مدت فقط جای اصلاح طلب و اصولگرایان هر هشت سال تغییر می کند در صورتی که نسل جوان می تواند جلوی فسادهای ایجاد شده را به گیرد در حال حاضر ما به نسل جوان آینده روشن را بدهکار هستیم.

  • نویسنده : مونا ربیعیان