شوک های گرانی یکی پس از دیگری وارد می شود به اصطلاح باید گفت که اقتصاد از دست مسوولان در رفته و شکاف عمیقی بین دستمزدها با هزینه معیشتی به وجود آمده است و این آغاز سقوط طبقه متوسط به طبقه فقر است و هر روز طبقه متوسط جامعه ضعیف و ضعیف تر می شوند.

این بحران های اقتصادی نشان از ناتوانی های اقتصادی در کشور دارد چرا که مسوولان باید به دنبال تامین نیازهای اولیه هر انسان را برآورده کنند که نیازهای اولیه همان غذا و پوشاک است که باید تامین شود اما در حال حاضر ماشاهد گرانی لحظه ای در کشور هستیم.

قیمت کالای اساسی مردم در هر ساعت با ساعت دیگر متفاوت است و این نشان از ضعف مدیریتی در کشور را نشان می دهد و از این پس نارضایتی مردم از لحاظ روحی و روانی به همراه خواهد داشت و از طرفی این ها باعث می شود تا دزدی و غارت و فرزندکشی در کشور افزایش پیدا کند و مردم برای تامین معاش خود حتی درست به دزدی از فروشگاه ها بزند.

وضع اقتصادی باعث شده تا مردم خشن شوند و این دولت که تا مرداد نهایت سر کار باشد اما اثرات گرانی و این خشونت ها سالیان سال ادامه خواهد داشت اقتصاد از پایبند خراب است و ۳۰ میلیون نفر گوشت هیچ نمی توانند حتی میوه خریداری کنند

بااینکه مسئولان ادعا دارند بر قیمت کالاها در بازار نظارت می‌شود اما به نظر می‌رسد تولیدکننده فرایند قیمت‌گذاری را خود به دست گرفته و با افزایش قیمت‌ها، توان و مقاومت اقشار متوسط و ضعیف جامعه را هدف گرفته و سفره آنان را کوچک و کوچک‌تر کرده است.

مسوولین باید به دنبال این باشند تا نیازهای اولیه مردم را براورده کنند تا مردم در رفاه حداقلی باشند در غیر ین صورت آسیب های اجتماعی به وجود آمده از سو مدیریت ها سالیان سال با کشور همراه خواهد بود چرا که حل آسیب های اجتماعی زمان بر خواهد بود.

  • نویسنده : مونا ربیعیان