اوایل شهریور ماه خبری مبنی بر واردات فایزر برای دانش آموزان و زنان باردار منتشر شد اما این خبر در حد همان خبر باقی ماند و اینکه واکسیناسیون دانش آموزان نیز ار نیمه دوم مهر ماه آغاز شد.

اما واکسیناسیون دانش آموزان طبق برنامه با واکسن های معتبر پیش نرفت و همان سینوفارم تزریق آغاز شد در صورتی که سینوفارم و آسترازینکا برای افراد زیر ۲۰ سال ممنوع بوده است و فقط این واکسن ها مجوز اضطراری برای تزریق دریافت کرده بودند با توجه به این تفاسیر واکسیناسیون دانش آموزان با این نوع واکسن ها می تواند عوارضی در پیش داشته باشد

وزیر بهداشت بارها اعلام کرده بود که روند واکسیناسیون به درستی و به سرعت انجام می شود اما با واکسن های روسی و چینی دسته چندم این اتفاق رخ می دهد دانش آموزان باید واکسن های معتبر بزنند چرا که در مدرسه با یکدیگر طرف هستند و نمی توان دانش آموزان را مجاب کرد که پرتکل رعایت کنند با این تفاسیر واکسن های اضطراری برای دانش آموزان استفاده میشود .

در صورتی که واکسن فایز و جانسون اند جانسون جوابشان را داده اند و برای دانش آموزان این دو مدل واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته اند اما وارد نمی شود با توجه به اینکه یک شرکت آلمانی این واکسن ها را نیز تولید می کند و می توان فایزر بیونتک خریداری کنیم اما ترجیح می دهیم که واکسن های اهدایی چین و روسیه را به کودکانمان تزریق کنیم.

با توجه به این تفاسیر باید دید که بعداز بازگشایی مدارس روند شیوع این بیماری چگونه خواهد بود شاید این واکسن ها با توجه به اضطراری بودن مقاومت واکسن های معتبر و تایید شده جهانی را داشته باشند باید دید روند بازگشایی ها و بعداز بازگشایی ها چگونه پیش روی خواهد کرد.

  • نویسنده : مونا ربیعیان