در مصاحبه جديد جناب وزیر اقتصاد درباره یکی از شرکت‌های تولیدی آمده است؛ يك كارخانه توليدي متاسفانه طی این روزها از ارائه تمام تولیدات خود به بازار اجتناب کرده بود، لذا مقرر شد تعزیرات حکومتی برخورد عبرت آموزی با این شرکت و امثال این شرکت‌ها داشته باشد و در ادامه اظهار داشتند كه بخشی از تورم انتظاری از این جهت است که دقیقاً کدام اقلام و چه میزانی افزایش قیمت خواهند داشت و اطلاع رسانی دقیق‌تر می‌تواند این تورم را پوشش دهد.

لذا اين مطلب در پاسخ به مصاحبه وزير محترم اقتصاد جناب خاندوزي ،در خصوص تغيير قيمت ٤ كالا باعث افزايش قيمت ديگر كالاها نمي شود ، تنظيم شده است.

اولا؛ كشش بسياري بين اقلام اساسي مردم و تورم موجود است و قطعا افزايش قيمت اين ٤ قلم به تمامي افزايش ساير كالاها و خدمات كشور تسري پيدا مي كند.

دوما؛ در زمان هدفمندسازي يارانه قرار بود از محل افزايش حامل هاي انرژي و بدون افزايش پايه پولي ، تزريق نقدي در كشور انجام شود كه شاهد تورم نباشيم ، ولي در عمل ديديم كه اين تصميم حتي با افزايش ٥ برابري قيمت حامل هاي انرژي و ثابت ماندن قيمت يارانه نقدي انرژي ، پايه پولي و در نهايت تورم در كشور افزايش را يافت.

سوما؛ كارخانه اي كه شما از آن نام مي بريد ، به اندازه وزارتخانه كه زيرمجموعه شما است ، نيروي كار مستقيم و غيرمستقيم دارد كه كل هزينه آن با تلاش شخص تك تك فرزندان ايران زمين(با توليد و زحمت) در آن كارخانه تامين مي شود ، نه از بيت المال مردم.
اين كارخانه بفرض محال كه مديرعامل آن دروغ گفته باشد(كه تحقيقا اينچنين نيست)، آن ميزان توليد و موجودي انبارها فقط مي توانست ، دو روز ثبات قيمت ماكاراني را در كشور نگهدارد و در صورتي كه ثبات اقتصادي كشور جزء وظايف شما و وزارتخانه عريض و طويل زير مجموعه حضرتعالي ميباشد.

چهارما؛ با اقدامات تعزيراتي و قيمت گذاري دستوري ، فقط شاهد فشرده شدن فنر تورم در كشور خواهم شود.

در انتها از مقام عالي رياست محترم جمهوري تقاضامندم ،دولتي كه براي پرداخت يارانه ٤٥ هزارتوماني ،تحت فشار است و براي تامين آن مجبور به چاپ پول مي باشد ، چطور امكان دارد اين رقم را به ١٠ برابر افزايش دهد (٤٥٠هزارتومان ؛مجموع يارانه هاي نقدي) و فشار روي دولت و مردم نباشد.
قطعا با تبديل ارز ترجيحي به ريال و پرداخت يارانه به مصرف كننده و يا حلقه نهايي توزيع ، كشور شاهد افزايش ضريب پايه پولي خواهد بود كه اين امر با تزريق نقدينگي در جامعه و چاپ پول ، تورم را در كشور تشديد مي كند.

اينكه برخي از مشاوران شما مي گويند كه اين اقدام ممكن است و از مابه التفاوت ، ارز اقلام كالاي اساسي امكان پذير است، قبلا در خصوص يارانه انرژي همين مسائل را با دقت بالاتري اعلام داشتند كه در عمل ديديم ، كارساز نبود.

با آرزوي موفقيت براي شما و تيم اقتصادي دولت ، اميدوارم شاهد تصميمات خلق الساعه كه باعث ريزش سرمايه اجتماعي و نابودي توليد در كشور مي شود، نباشيم.

  • نویسنده : راجي اسدآبادي - پژوهشگر و كارشناس اقتصادي