بورسهای جهانی | سایت خبری اقتصاد پویا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹

ریزش یکدست بورس ها در جهان

تمام شاخص های مهم بورسی جهان قرمز شدند.

۰۶ دی ۱۳۹۹

نگاهی به عملکرد بورسهای جهانی در ماه دسامبر

بازدهی بیشتر شاخص های مهم بورسی در ماه دسامبر مثبت بوده است.

۲۲ آذر ۱۳۹۹

ادامه ریزش بورس های جهانی

برای دومین روز متوالی بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان ریزش کردند.

۳۰ مهر ۱۳۹۹

صعود وال استریت

شاخص های بورسی آمریکا صعود کردند.

۰۴ مهر ۱۳۹۹

ریزش شاخص های بورسی در اروپا و آسیا

تمامی شاخص های مهم بورسی آسیا و اروپا قرمزپوش شدند.