خرید و فروش‌های مدرک تحصیلی | سایت خبری اقتصاد پویا
مدرک داران بی سواد ۱۲ آذر ۱۴۰۲
اقتصاد پویا بررسی می کند؛

مدرک داران بی سواد

مونا ربیعیان / از تجارت های غیرقانونی قدیمی در کشور ما، تجارت دانش و پژوهش است؛ در کنار مسیر رسمی آموزش در کشور، برخی هم هستند که توان تحمل و گذراندن درس و کلاس را ندارند اما به مزایای دانش و مدرک علاقمند هستند و نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند. نمونه‌های این میانبر علمی و پولی را از روزی که تبلیغ دیپلم در کشور دیده می‌شد، به یاد داریم تا امروز که فروش مدرک دکتری را تبلیغ می‌کنند.